Hoe is het logo tot stand gekomen?

logo vvgme schaduw

Het logo is afgeleid van het beschermende symbool van het het 'blauwe schildje' van de de Haagse Conventie van 1954. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft UNESCO het initiatief genomen tot de Haagse Conventie 1954 met als doel in gezamenlijkheid regels op te stellen ter bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Dit verdrag was het eerste internationale verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed in de context van oorlog en het eerste verdrag dat het concept van de gemeenschappelijkheid van erfgoed benadrukt.

Het Blauwe Schildje wordt gebruikt om het cultureel erfgoed als "beschermd" te markeren en te identificeren.

Dit schildje staat ook symbool voor het Blue Shield Netwerk dat bestaat uit organisaties die zich bezighouden met musea, archieven, audiovisuele ondersteuning, bibliotheken en monumenten en sites. Het doel van alle betrokkenen bij Blue Shield is de bescherming van het cultureel erfgoed. tegen bedreigingen van oorlogsgeweld en natuurrampen en organisatie van (inter) nationale hulp.


Afdrukken   E-mailadres