Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Collectieve belangenbehartiger voor gedupeerde eigenaren van rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden in het door mijnbouwactiviteiten bedreigde gebied

Samen sterk voor het behoud van ons erfgoed!

Veel van het gebouwde erfgoed in de provincie Groningen heeft te lijden onder de schadelijke gevolgen van de mijnbouwaktiviteiten. Helaas ervaren veel eigenaren/bewoners de afhandeling van deze mijnbouwschade nog steeds als willekeurig, onzorgvuldig en ontoereikend.

Daar willen verandering in brengen door gezamenlijk op te trekken. 

Uiteraard zijn dit de belangrijkste redenen om lid te worden van de vereniging. Wij komen op voor úw belangen en worden inmiddels gezien als een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner waar men niet om heen kan.

Wij willen concrete afspraken maken over toereikende, rechtvaardige en zorgvuldige oplossingen. Met respect voor uw eigendom, uw veiligheid en uw welzijn. Het werken aan uw erfgoed is bouwtechnisch complex en vereist de nodige deskundigheid. Bovendien hebt u vaak te maken met ingewikkelde regelgeving.

Het gaat om úw eigendom, úw veiligheid en úw welzijn!

Lid worden

U kunt lid worden door een account aan te maken op onze website. Er worden enkele gegevens gevraagd zoals uw naam en mailadres. U bent dan gelijk lid van de vereniging. De kosten van een lidmaatschap is door de ALV vastgesteld op € 25 per jaar.

Image

Donateur worden

Bent u begaan met het erfgoed in onze provincie en met het unieke karakter van Groningen. Meld u zich dan aan als donateur van de vereniging! De minimale donatie is € 25 per jaar.

Actueel

Algemene Leden Vergadering op 5 november

Vóór de formele ledenvergadering zullen we een inloopbijeenkomst hebben waar we ingaan op wat we willen bereiken, wat de stand van zaken is op dit moment en willen we graag weten wat de leden bezighoudt. Alleen toegankelijk voor leden en donateurs.

Klik hier voor meer informatie