Mede op ons aandringen zijn de regelingen dit jaar verlengd. Uiteraard zijn wij daar zeer content mee.

Ga voor meer informatie over financiële regelingen naar de betreffende pagina.


Bedoeld voor onze leden. Van hieruit toegang tot vraag & antwoord, blogs, profielgegevens, digitaal archief, ledenlijst, etc. 

Wel even inloggen rechtsboven. U komt dan vanzelf op dit deel van de site.

De komende tijd zijn/worden er door de vereniging een aantal excursie georganiseerd voor alleen de leden. Daarnaast zijn er nog een aantal inloopbijeenkomsten van het Erfgoedloket die voor iedereen toegankelijk zijn. Ga naar het overzicht door op de titel te klikken.

Samen sterk voor het behoud van ons erfgoed!

Veel van het gebouwde erfgoed in de provincie Groningen heeft te lijden onder de schadelijke gevolgen van de mijnbouwaktiviteiten. Helaas ervaren veel eigenaren/bewoners de afhandeling van deze mijnbouwschade nog steeds als willekeurig, onzorgvuldig en ontoereikend.

Koester ons erfgoed

Ons Groningse erfgoed is uniek! Terughoudendheid in de sloop als gevolg van versterking is daarom een belangrijk aandachtspunt van de vereniging. Sloop hoort bij een bepaalde ontwikkeling van het erfgoed, maar in dit aardbevingsgebied dreigt het met een buitenproportionele snelheid te gaan. Temeer daar bepaalde panden van een "Groninger Monument" nog geen beschermde status hebben als het gaat om versterken: karakteristieke en beeldbepalende panden.


Uit het conflictmodel

Het behoud van het erfgoed is gebaat bij een zorgvuldige behandeling met respect voor het unieke karakter. Hierbij is het een voorwaarde dat alle stakeholders samenwerken op basis van vertrouwen en met respect voor elkaar. We dienen er gezamenlijk aan te werken om uit het conflictmodel te komen en onze energie steken in een oplossingsmodel.


Eigenaar centraal

Te veel word er gepraat óver de eigenaar en te weinig mét de eigenaar. In de discussie over de oplossingen aan het erfgoed dient de eigenaar centraal te staan. Per slot van rekening gaat het om zijn of haar eigendom, zijn of haar veiligheid en zijn of haar welzijn!

Wie zijn wij?

Wij zijn dé collectieve belangenbehartiger voor al het gebouwde erfgoed in het door aardbevingen bedreigde gebied in de provincie Groningen en net daarbuiten. 

Vanwege het unieke karakter, de bouwtechnische complexiteit én de bijzondere regelgeving is het werken aan het erfgoed maatwerk. Dit proces vereist deskundigheid en zorgvuldigheid. 

Wij zijn er voor de particuliere eigenaren / bewoners van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen.

Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan lid worden van onze vereniging.

Niet-eigenaren die het cultureel erfgoed in Groningen willen steunen, kunnen zich aanmelden als donateur.

U kunt lid worden door een account aan te maken op onze website. Er worden enkele gegevens gevraagd zoals uw naam en mailadres. U bent dan gelijk lid van de vereniging. De kosten van een lidmaatschap is door de ALV vastgesteld op € 25 per jaar.
Bent u begaan met het erfgoed in onze provincie en met het unieke karakter van Groningen. Meld u zich dan aan als donateur van de vereniging! De minimale donatie is € 25 per jaar.

Het kan wel...

Een gemeentemonument in Ten Post wordt het komend jaar versterkt. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij blijven deze woning volgen.

Korte voorgeschiedenis

De eigenaren van dit gemeentemonument (voordien karakteristiek pand) zijn akkoord gegaan met het versterken van hun pand dat  onderdeel is van het project "versterken op bestelling" van het CVW. 

Er is jaren onderhandeld met CVW/NAM en alle mogelijke opties (uitkoop, sloop/nieuwbouw, versterken) zijn onderzocht. Uiteindelijk hebben de eigenaren en CVW/NAM goede wederzijdse voorwaarden opgesteld waaronder het pand nu versterkt wordt.

Het komend jaar wordt de woning versterkt. Momenteel is men met de voorbereidingen bezig: de wal beschoeiing verbeteren is onderdeel van de versterkingsoperatie. 

Wij gaan dit project het komend jaar volgen met een foto reportage. Het geeft nogmaals aan dat met doorzettingsvermogen en vasthoudendheid resultaat bereikt kan worden. En de liefde voor hun pand...

De vereniging is van mening dat een dergelijke aanpak voor elke erfgoed eigenaar mogelijk moet worden gemaakt: met ondersteuning van een eigen architect. Dit is dan ook één van de doelstellingen waar de vereniging, in het belang van een eigenaar, zich sterk voor maakt. 

niet óver ons beslissen, maar mét ons beslissen!

Waarom lid worden van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren?

Er zijn genoeg redenen om lid te worden van de vereniging. Hieronder zijn slechts enkele genoemd. Hebt u belangstelling maar wilt iets meer weten over de vereniging? Neem dan contact op met ons of kom op één van onze bijeenkomsten. 
Uiteraard is dit de belangrijkste reden om lid te worden van de vereniging. Wij komen op voor úw belangen en worden gezien als een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner waar men niet om heen kan. Wij willen concrete afspraken maken over toereikende, rechtvaardige en zorgvuldige oplossingen. Met respect voor uw eigendom, uw veiligheid en uw welzijn. Het werken aan uw erfgoed is bouwtechnisch complex en vereist de nodige deskundigheid. Bovendien hebt u vaak te maken met ingewikkelde regelgeving.
Als individu sta je zwak in het speelveld van bevingsinstanties. Een belangrijke reden om je aan te sluiten bij de vereniging die opkomt voor uw belang en dat van uw pand.
Dit jaar zijn we gestart met het organiseren van excursies. Dit blijkt een groot succes te zijn. Hier gaan we mee door en ook voor dit jaar staan er weer meerdere gepland.
Regelmatig houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de vereniging en, waar mogelijk, van de ontwikkelingen als het gaat om het maken van afspraken over toereikende oplossingen.
Uit een behoefte peiling onder de leden is gebleken dat er behoefte is aan het delen van ervaringen in kleine gespreksgroepen of huiskamercafés. Samen met de leden gaan we dit faciliteren.
Regelmatig organiseren wij themabijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten die alleen toegankelijk zijn voor leden. Hebt u ideëen? Laat het ons weten.
Het delen van ervaringen staat hoog in het vaandel bij de leden. Wij zijn dan ook constant op zoek naar mogelijkheden om dit te regelen. Onze partners helpen en adviseren ons hierbij graag.

het gaat om úw eigendom, úw veiligheid en úw welzijn

Overzicht van ons erfgoed in de provincie

Wij zijn bezig met een inventarisatie van alle "Groninger Monumenten"  in onze provincie. Wij zijn echter afhankelijk van de gegevens die de gemeenten ons aanleveren. Op deze manier kunt u zien of er beschermd erfgoed bij u in de buurt is.

U ziet een kaart van Google met daarop de panden aangegeven; met streetview kunt u in de meeste gevallen het pand zien vanaf de straat. Proberen door op het onderwerp te klikken!

De rijksmonumenten in dit gebied staan inmiddels allemaal op de kaart. Het is gebaseerd op informatie die publiekelijk toegankelijk is. Er staan geen namen van eigenaren.
De gemeentelijke monumenten staan ten dele op de kaart. We hebben de gegevens nodig van de gemeenten. Sommige zijn klaar met de inventarisatie, andere nog niet.
Karakteristieke panden zijn op dit moment nog niet op de kaart geprojecteerd. Wij gaan er mee aan de slag. Gedeeltelijk is de informatie binnen. 
Ook de beeldbepalende panden staan momenteel nog niet op de kaart. Ook hier gaan we binnenkort mee aan de slag. 

Wij komen graag in contact met organisaties die sponsor willen zijn: in natura of anders.

Oproep voor vrijwilligers!

Een volledig bestuur en Raad van Advies. Wat dat betreft geeft het ons een enorme duw in de rug om dit jaar flink te lobbyen voor toereikende oplossingen voor onze leden! Helaas zijn we als bestuur nog veel tijd kwijt aan het bestuderen van rapporten, het bijwonen van diverse vergaderingen, het organiseren van bijeenkomsten, etc. Tijd die we eigenlijk beter kunnen besteden aan het lobbywerk. Vandaar deze oproep voor vrijwilligers om het bestuur te ondersteunen. Zelf je tijd in delen, geen verplichte vergaderingen, werken vanuit je eigen omgeving maar wel minimaal twee keer jaar bij elkaar komen. Heb je liefde voor het mooie erfgoed in onze Provincie en wil je wat bijdragen in het behoud hiervan? Meld je als vrijwilliger.

Organiseren bijeenkomsten

Het organiseren van themabijeenkomsten, gespreksgroepen en voorlichtingsbijeenkomsten. Vind je het organiseren leuk? Help ons!

Organiseren excursies

Een excursie is op een positieve manier benaderen hoe het ook kan. Zeker als het in onze strategie past. Bovendien is dit een uitstekende manier om de leden onderling in contact te krijgen. 

Juridische commissie

Graag komen we in contact met juristen die ons werk op een actieve manier willen ondersteunen. Vele handen maken licht werk in dit complexe dossier. 

Bouwtechnische commissie

Erfgoed vereist een aparte aanpak, vaak maatwerk. Het vereist de nodige deskundigheid. Volg ontwikkelingen, denk mee, kom met voorstellen hoe het zou kunnen. 

Ambassadeurs

Voor de vereniging is het belangrijk dat we lokaal goed vertegenwoordigd zijn. Onze boodschappen kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Wees onze vooruitgeschoven post, oren en ogen en niet te vergeten: promoter!

Marketing & Communicatie

Een goede marketing is cruciaal! We hebben een marketingplan maar missen handen en voeten om hier goed vorm aan te geven. Vind je het leuk iets voor het behoud van ons erfgoed te doen? 

Interesse of wil je meer weten? Neem s.v.p. contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Organisaties die ons steunen

Onze sponsors

Wij zijn slechts 1 klik van u verwijderd: vul uw gegevens in en stel uw vraag of wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren?

Contactgegevens

 • Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
 • secretariaat@groningermonument.nl
 • @gr_monument
 • 06 21 805 668 (voorzitter)
 • inschrijving KvK nummer 068679785
 • Banknummer NL11 INGB 0007 6939 59

Bijeenkomsten

September   2019
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed

Voorwaarden lidmaatschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met een minimale contributie van € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld door de ALV op 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer en gebruikersnaam op de ledenlijst (gebruik daarom nooit uw mailadres als gebruikersnaam);
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover apart bericht. U kunt dit op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • uw naam is eveneens zichtbaar in het interne mailsysteem waarmee leden elkaar onderling berichten kunnen sturen zonder dat uw mailadres zichtbaar wordt;
 • in deze verkorte inschrijfprocedure wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd. U ontvangt over enkele weken een automatisch gegenereerd bericht met daarin het verzoek uw profielgegevens verder te completeren;
 • u kunt dan eveneens aangeven of u al of niet akkoord gaat met het vermelden van enkele andere gegevens op de ledenlijst;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de leden via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de ledenlijst is alleen in te zien door de leden van de vereniging;
 • u kunt uw lidmaatschap op ieder moment beeindigen. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat. Al uw gegevens worden daarna uit ons systeem verwijderd. 

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Voorwaarden donateurschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • de minimale bijdrage voor donateurs is € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld op de ALV van 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover bericht. U kunt de automatische incasso op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, donateurnummer en gebruikersnaam op de donateurslijst;
 • uw mailadres en wachtwoord zullen nooit zichtbaar zijn voor anderen;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de donateurs via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de donateurslijst is alleen in te zien door de leden en donateurs van de vereniging.

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.