Ons forum: waar kunt u heen met uw vraag?
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 10 januari j.l. in Zandeweer is gebleken dat er een hoop vragen zijn bij de leden. Maar ook dat men graag bereid is eigen ervaringen te delen, ongeacht of ze nu positief of negatief zijn. Opmerkingen, sugggesties, vragen: de leden willen deze graag kwijt. Het bestuur ...
Hebt u een nieuwtje? Plaats het op onze erfgoed community
Als lid of donateur hebt u de mogelijkheid anderen te laten delen in wat u interessant vindt. Of het nu om een foto gaat, een rapport of een link naar een intererssante website. Hier kunt u uw nieuws delen...
Uitslag enquête gespreksgroepen
Wij zijn blij dat verschillende leden de moeite hebben genomen om mee te doen aan de twee kleine onderzoeken zoals gevraagd in onze vorige nieuwsbrief. In de enquete, waarin gevraagd werd of er behoefte is aan kleine gespreksgroepen, hebben de leden een duidelijk signaal afgegeven.  
Uitslag enquête digitale ledenlijst
Inmiddels is ook de uitslag bekend over de enquête die we hebben gehouden onder de leden over het wel of niet beschikbaar zijn van een digitale ledenlijst. Ook in deze enquête is een duidelijk signaal afgegeven door de leden: het bestuur heeft op basis van deze uitslag dan ook een beslissing genomen...
Onze speerpunten
Het bestuur heeft een zestal speerpunten benoemd waar zij zich de komende periode op wil richten als het gaat om te komen tot rechtvaardige en toereikende oplossingen voor het herstel en preventief versterken van onze eigendommen   Behoud erfgoed:
primair gaat het om de veiligheid van de ...
Karakteristieke en beeldbepalende panden
We zijn bezig om deze panden in de 12 aardbevingsgemeenten te inventariseren. We zijn hierbij afhankelijk van de verschillende gemeenten. De gemeenten hebben we onlangs aangeschreven over de status van de inventarisatie. Hieronder vindt u de huidige status.    Gemeente Status &nb...
Onze visie, missie en strategie
Onze visie op de aardbevingsproblematiek   Het Cultureel Erfgoed in de regio van de provincie Groningen wordt bedreigd door de gevolgen van de mijnbouwaktiviteiten in dit gebied. Het gaat hierbij om zowel schade die herstelt moet worden, preventieve maatregelen om schade te voorkomen en, ni...
VGME - Vereniging Groninger Monument Eigenaren
Vereniging Groninger Monument Eigenaren VGME   Wie zijn wij? Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die ...
Kritische kanttekeningen over het nieuwe protocol - brief aan minister Wiebes
Onderstaand de brief die op 8 februari naar de heer Wiebes is gestuurd. Ondewerp is het nieuwe schadeprotocol waar het bestuur kritisch naar heeft gekeken. Wij zijn van mening dat het nieuwe schadeprotocol een aantal essentiele tekortkomingen heeft die met name voor veel van onze leden onacceptabel ...
Overzichtskaart van de leden
Een geografisch overzicht van de verdeling van de leden over de provincie: voorzover hun profiel is ingevuld (op dit moment is dat nog maar een klein deel). Via streetview kunt u de panden zien. Uiteraard is deze kaart alleen zichtbaar voor de leden.       
Ons forum: waar kunt u heen met uw vraag?
Hebt u een nieuwtje? Plaats het op onze erfgoed community
Uitslag enquête gespreksgroepen
Uitslag enquête digitale ledenlijst
Onze speerpunten
Karakteristieke en beeldbepalende panden
Onze visie, missie en strategie
VGME - Vereniging Groninger Monument Eigenaren
Kritische kanttekeningen over het nieuwe protocol - brief aan minister Wiebes
Overzichtskaart van de leden

Pinned Items
Recent Activities
 • Op 10 september een goede Algemene Leden Vergadering gehad: positief en constructief ingestelde leden met goede voorstellen over het houden van bijeenkomsten, het ondersteunen van het bestuur en het onderling leggen van contacten. Het bestuur kijkt met plezier en voldoening terug op deze vergadering.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Bericht wordt gecontroleerd
  Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream.
Er zijn hier nog geen activiteiten