Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Collectieve belangenbehartiger voor eigenaren van het erfgoed in de provincie Groningen

rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden

Samen sterk voor het behoud van ons erfgoed!

Veel van het gebouwde erfgoed in de provincie Groningen heeft te lijden onder de schadelijke gevolgen van de mijnbouwaktiviteiten. Helaas ervaren veel eigenaren/bewoners de afhandeling van deze mijnbouwschade nog steeds als willekeurig, onzorgvuldig en ontoereikend. Daar willen verandering in brengen door gezamenlijk op te trekken.

Wij behartigen de belangen van alle eigenaren van een Groninger Monument®  Hieronder verstaan wij al het gebouwde erfgoed zoals rijksmonumenten, gemeente monumenten, beeldbepalende- en karakteristieke panden in het door aardbevingen geteisterde gebied.

Borg Rusthoven:,
één van de manieren om erfgoed te versterken

Uiteraard zijn dit de belangrijkste redenen om lid te worden van de vereniging. Wij komen op voor úw belangen en worden inmiddels gezien als een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner waar men niet om heen kan.

Wij willen concrete afspraken maken over toereikende, rechtvaardige en zorgvuldige oplossingen. Oplossingen waarin de erfgoed eigenaar centraal staat. Het werken aan uw erfgoed is bouwtechnisch complex en vereist de nodige deskundigheid. Bovendien hebt u vaak te maken met ingewikkelde regelgeving.

Het gaat om
úw eigendom,
úw veiligheid en
úw welzijn!

Lid worden

Bent u eigenaar van een rijksmonument, gemeentemonument, beeldbepalend of karakteristiek pand? En woont u in het "ruime" aardbevingsgebied? Dan kunt u lid worden door een account aan te maken op onze website. Er worden enkele gegevens gevraagd zoals uw naam en mailadres. U bent dan gelijk lid van de vereniging. De kosten van een lidmaatschap is door de ALV vastgesteld op € 25 per jaar.

Image

Donateur worden

Bent u begaan met het erfgoed in onze provincie en met het unieke karakter van de provincie Groningen? Steun dan de eigenaren hun weg te vinden in dit bureaucratische aardbevingsdossier! Meldt u zich dan aan als donateur van de vereniging! De minimale donatie is € 25 per jaar.