VGME - UItnodiging Leden Vergadering - Statenzaal Provincie Groingen