ALV 2024

De Algemene Leden Vergadering 2024 wordt gehouden op donderdag 14 maart in de Statenzaal van de Provincie Groningen. Hieronder vindt je alle stukken, inclusief de agenda, die op de vergadering aan de orde komen.

Dit document wordt voorafgaand aan de vergadering uitgereikt.

Na de formele ledenvergadering is er een lezing van Mans Schepers over de bijdrage die het gebouwde erfgoed levert aan het unieke landschap van Groningen.

Display: