Artikelen uit onze nieuwsbrieven

Als u een schademelding hebt gedaan vóór 31 maart 2017 en u nog geen uitsluitsel hierover hebt gekregen, ontvangt u één dezer dagen een brief van de NAM. In deze brief wordt aangekondigd dat u een aanbod wordt gedaan voor 1 juli dit jaar. De laastste tijd is hierover veel te doen en staat hierover regelmatig iets in de dagbladen. Wat is ons advies aan onze leden?

Sloop woningenOnderstaand de brief die onlangs naar mevrouw van Engelshoven, minister van OCW,  is gestuurd. Hierin uiten wij onze zorgen over de schaal waarop en de snelheid waarmee de sloop van het erfgoed in onze provincie wordt bedreigd. Wij zijn van mening dat dit moet veranderen: zorgvuldiger en geen 150% criterium.  

Sloop huis slachtoffer aardbeving Groningen MG 7591Onderstaand de brief die onlangs naar de heer Wiebes, minister van EZK,  is gestuurd. Hierin uiten wij onze zorgen over de het oneigenlijk gebruik van het argument dat versterken te duur zou zijn en er dus maar gesloopt moet gaan worden. Wij pleiten in deze brief voor het loslaten van het 150%  criterium van de herbouwwaarde voor ons erfgoed.

stad 01 boven verloopOnderstaand de brief die op 8 februari naar de heer Wiebes is gestuurd. Ondewerp is het nieuwe schadeprotocol waar het bestuur kritisch naar heeft gekeken. Wij zijn van mening dat het nieuwe schadeprotocol een aantal essentiele tekortkomingen heeft die met name voor veel van onze leden onacceptabel is.

politiek 300x169Onderstaande brief is verstuurd naar de leden van de vaste commissie Ecomische Zaken en Kllimaat, de lede van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de leden van de provinciale staten van Groningen en naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. 

 

forum bovenOp de nieuwjaarsbijeenkomst van 10 januari j.l. in Zandeweer is gebleken dat er een hoop vragen zijn bij de leden. Maar ook dat men graag bereid is eigen ervaringen te delen, ongeacht of ze nu positief of negatief zijn. Opmerkingen, sugggesties, vragen: de leden willen deze graag kwijt. Het bestuur heeft al aangegeven hier aan te werken door het organiseren van huiskamerbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Maar ook is gewezen op de mogelijkheid die onze website biedt: ons forum. In dit artikel zal daar verder op worden ingegaan.