Artikelen uit onze nieuwsbrieven

logo vvgme schaduwWoensdag 10 januari j.l. had de vereniging zijn eerste nieuwjaarsbijeenkomst. Tegen alle verwachting in was de opkomst bijzonder groot: er waren tegen de 100 leden en andere geinteresseerden! Stoelen moesten erbij gehaald worden. Geen gebrek aan belangstelling dus. Of de recente beving bij Zeerijp en de 'kraakactie' in Middelstum van invloed geweest zijn, weten we niet. Maar het is aannemelijk dat deze beide gebeurtenissen in positieve zin hebben bijgedragen aan de belangstelling.

 

spar loppersumDe dreigende sloop van het oude pand Hogestraat 4 in dé winkelstraat van Loppersum is aanleiding voor Wiebe (1955) en Peter (Pé) de Haan (1956) om herinneringen op te halen aan hun tijd in Loppersum, met foto’s, film, muziek en verhalen. Zij zijn op dit adres, waar hun ouders een slagerij hadden, geboren en hebben er tot 1970 gewoond. Maar ook willen ze enig ongenoegen uiten over gang van zaken die aanleiding is geweest tot de huidige ontwikkeling, die niet los gezien kan worden van de aardgaswinning.

speerpuntHet bestuur heeft een zestal speerpunten benoemd waar zij zich de komende periode op wil richten als het gaat om te komen tot rechtvaardige en toereikende oplossingen voor het herstel en preventief versterken van onze eigendommen. Deze speerpunten moeten komend jaar leiden tot concrete resultaten voor onze leden.

derk gekniptkopieAl weer een nieuwsbrief? Gedurende de zomermaanden hebt u niet veel van ons gehoord en nu komt er vrijwel maandelijks een nieuwsbrief. En dat is niet zomaar. We hebben gemerkt dat onze vereniging steeds meer gezien en gehoord wordt bij diverse organisaties die te maken hebben met de aardebevingsproblematiek in onze provincie. En dit is nog maar het begin...

zandeweer bovenInmiddels is ook de uitslag bekend over de enquête die we hebben gehouden onder de leden over het wel of niet beschikbaar zijn van een digitale ledenlijst. Ook in deze enquête is een duidelijk signaal afgegeven door de leden: het bestuur heeft op basis van deze uitslag dan ook een beslissing genomen.

 

266px Eric Wiebes 2017 1Afgelopen woensdag was minister Wiebes van EZK, verantwoordelijk voor de aardgaswinning, voor de eerste keer op bezoek in onze provincie. Als agendapunt stond ook de bedreiging van het gebouwde Erfgoed op het programma. De voorzitter van onze vereniging was uitgenodigd om aan te schuiven aan de ronde tafel in het kerkje van Huizinge.