De zorg voor een monument is juist in goede handen bij de eigenaar. Die stellige overtuiging heeft Christianne Mattijssen. ,,Die eigenaar heeft liefde voor zijn of haar pand’’, zegt ze. ,,Eigenlijk is zo’n pand van ons allemaal want we genieten er met z’n allen van. Maar slechts één persoon kan er goed voor zorgen en dat is de eigenaar.’’ Het is in dit geval eigenlijk als de rekensom die beweert dat één plus één als uitkomst drie heeft. Met deze rekensom wordt getracht de toegevoegde waarde van ...
Lees Meer
Vakblad Warmtepompen presenteert de resultaten van het leveranciersoverzicht ‘Partner of Choice 2021’. Het onderzoek is bedoeld om professionals op weg te helpen bij de opstelling van een longlist om de juiste keuze in leveranciers te maken
Laat u inspireren door andere monumenteigenaren die vertellen hoe zij de verduurzaming van hun monument hebben aangepakt. In de videoserie Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komen eigenaren aan het woord die vertellen over de  verduurzamingsmaatregelen die zij hebben toegepast.   
Achter elk monument zit een verhaal. Monumenteigenaren delen hier hun ervaringen met het restaureren, onderhouden en verduurzamen van monumenten.
Vanaf 2022 zal gedurende drie jaar de ISDE-subsidie voor warmtepompen 30 procent van de gemiddelde totale investeringskosten bedragen. Nu is dat nog 20 procent. In een brief van demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer van 28 oktober staat dat de subsidieverhoging alleen voor 'hybride warmtepompen' geldt. Maar dat is nu veranderd in 'alle warmtepompen', dus ook zonder de combinatie met een cv-ketel.Het demissionaire kabinet ziet vooral voor de hybride warmtepomp een belangrijke rol weggelegd om...
Lees Meer
Om het gasverbruik van woningen te verlagen, wil het demissionaire kabinet de apparaten die volledig functioneren op fossiele brandstoffen uitfaseren. Hieronder vallen ook de (mono) cv-ketels. Het kabinet wil ze in de toekomst alleen nog maar in combinatie met een warmtepomp, als hybide systeem, toestaan. De plannen met de cv-ketel maakte het demissionaire kabinet bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 28 oktober. Naast de aankondiging van hogere subsidie voor hybride warmtepompen ...
Lees Meer
Schadeherstel en versterking van woningen in het bevingsgebied moeten tegelijkertijd worden aangepakt. Dat vinden de meeste oppositiepartijen in Provinciale Staten van Groningen.
 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.