Sloop is geen optie ...

huis 01 boven verloop

Artikelen uit onze nieuwsbrieven

derk gekniptkopieDe komende tijd wordt het druk voor het bestuur: de vereniging begint 'op stoom' te komen. Wij beseffen dat we prioriteiten moeten gaan stellen. Deze prioriteiten zullen in belangrijke mate bepaald worden door de speerpunten die we gaandeweg hebben gedefinieerd. Belangrijkste speerpunt is natuurlijk het komen tot oplossingen voor onze leden als het gaat om schadeherstel, schadepreventie en waardecompensatie. Maar er zijn meer speerpunten... 

In de ledenvergadering is duidelijk aangegeven dat het mogelijk maken van het onderling ontmoeten van leden om kennis en ervaring uit te wisselen als één van de belangrijke taken van de vereniging wordt gezien. Voor het bestuur is dit één van de speerpunten van het beleid. Wij zijn momenteel met een aantal personen in gesprek om een lezing te geven over de positieve ervaringen die men heeft met het oplossen van de schadeproblematiek en het versterkingsprogramma.

Eindelijk is het mogelijk om een digitale ledenlijst beschikbaar te hebben op de website. Een dergelijke ledenlijst kan waardevol zijn voor de leden om onderling contact te leggen. De basis voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Maar het gaat ook om privacygevoelige informatie. Vandaar dat we eerst uw mening willen weten voordat we de digitale ledenlijst publiceren . Uiteraard is een dergelijke lijst alleen voor de leden.

De VGME verwerft meer en meer een plek tussen de grote partijen rond het oplossen van de gaswinningsproblematiek. Werd er eerst nog over eigenaren beslist, nu lijkt het er op dat de eigenaren van het Groninger erfgoed als partij gezien worden om mee te praten.

Op maandag 17 juli ontvingen wij een mail van de heer Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), met daarin de volgende uitnodiging:

Afgelopen zomer is er contact geweest met Theo Hoek van Libau in Groningen. De heer Hoek staat volledig achter het initiatief van de oprichting van onze vereniging en zou graag zien dat wij voortaan deelnemen aan het Erfgoedberaad Groningen. Onze vereniging vertegenwoordigt een groep van eigenaren van het  erfgoed, iets wat andere stichting of verenigingen op dit gebied moeten missen. Dat maakt onze positie sterker.

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed