dorp 01 verloop

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

VGME

 

logo vvgme schaduw

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan lid worden van onze vereniging.
Niet-eigenaren die het cultureel erfgoed in Groningen willen steunen, kunnen zich aanmelden als donateur.

 

Waarom een vereniging?

Het is gebleken dat een eigenaar alleen onvoldoende in staat  is om zich te weren tegen de problematische afhandeling van schades: zowel schadeherstel, schadepreventie als compensatie van de waardevermindering. Door ons te verenigen kunnen wij ons samen sterk maken voor toereikende oplossingen en meer inspraak. Samenwerken met andere publieke erfgoed-eigenaren maakt onze gezamenlijke positie nóg sterker. We willen dat er niet óver ons wordt beslist, maar mét ons.

Inmiddels worden wij door de belangrijkste stakeholders in het aardbevingsdossier erkend als de spreekbuis voor particuliere eigenaren en kleine stichtingen die in het bezit zijn van gebouwd erfgoed. Inmiddels hebben wij een stevige positie en kunnen wij van daaruit de belangen van onze leden op een goede manier behartigen.  

 

Onze visie en missie

In de visie van de vereniging staat de eigenaar centraal: in de basis gaat het om de relatie tussen de eigenaar enerzijds en de twee aansprakelijke partijen  anderzijds. Van hieruit gaan we het oplossen van de problematiek benaderen en kijken vervolgens in hoeverre de bestaande partijen, die speciaal voor dit doel in het leven zijn geroepen, dit proces kunnen faciliteren. Op deze manier willen wij komen tot een gezamenlijke strategie om datgene te krijgen waar we recht op hebben! De eigenaar beslist: per slot van rekening gaat het om zíjn of haar eigendom, zíjn of haar veiligheid en zíjn of haar welzijn.

 dorp 01 onder verloop

Contact

06 21 805 668
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen

Discussies

Gemeentelijk monument wel/niet?
Beste leden, ons pand kan worden aangemerkt als gemeentelijk monument. Wie heeft...
Heeft u ervaring met de afhandeling van een 'oude'
Alle schademeldingen van vóór 31 maart 2017 moeten door de NAM en het CVW worden...
In hoeverre is het 150% criterium rechtsgeldig?
Voor het erfgoed geldt bij sloop of versterken een criterium van 150%. De vraag...

Ons archief

Leden en hun schade

leden en schade

Een overzicht van de leden en hun schades. U kunt in één overzicht zien welke leden met welk schadeproces actief zijn, dit hebben afgerond of niet van toepassing is. Tevens is woonplaats en emailadres zichtbaar. U kunt op deze manier onderling contact leggen om ervaringen uit te wisselen. Alleen toegankelijk voor leden.

Ledenvergadering

logo vvgmeDe ledenvergadering die gepland stond voor maandag 28 mei a.s. gaat niet door. Een nieuwe ALV wordt binnenkort gepland. De leden en donateurs ontvangen hierover nog nader bericht. 

Overzicht leden

ledenlijst

 Een overzicht van alle leden. Hier kunt u ook een selectie maken op naam, woonplaats, etc. Alleen toegankelijk voor leden. 

Ons logo

Wilt u weten waar ons logo van is afgeleid?

logo vvgme schaduw trans

profielgegevens

dorp 03 boven verloop

Eén van de speerpunten is het onderlinge contact tussen leden: voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Maar ook om elkaar te helpen. Daarvoor is het belangrijk dat u uw profiel goed en volledig hebt ingevuld? Uw gegevens zijn beperkt zichtbaar voor andere leden. Niet-leden kunnen uw profiel niet bekijken.

Binnenkort ontvangt ieder lid een overzicht van zijn of haar gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Met de mogelijkheid deze aan te vullen of aan te passen.

Contributie 2018

Het is weer zover! U mag uw contributie voor dit jaar betalen. Dit geldt ook voor onze donateurs. 

Onze voorkeur gaat uit naar betalen met iDeal: klik hier. Wel eerst even inloggen: uw gegevens zijn dan al ingevuld.

Wilt u toch liever zelf overschrijven? Vergeet dan niet om het volgende te vermelden: uw naam, uw lidmaatschapsnummer en/of uw emailadres dat bij ons bekend is.

@Gr_monument

Contact met de leden

Bent u lid en hoort u amper iets van ons? Dan zit er iets niet goed in de onderlinge communicatie. Met regelmaat sturen wij een nieuwsbrief en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Het kan zijn dat onze mail in uw spambox terecht komt. In dat geval adviseren wij u om even contact op te nemen met iemand die u kan helpen dit te voorkomen.

Het mailadres dat wij gebruiken is: nieuwsbrief@groningermonument.nl 

Oproep voor vrijwilligers

stad 02 boven verloop

Onze vereniging wordt volledig draaiende gehouden door vrijwilligers. Vrijwilligers die overtuigd zijn dat zij aan iets goeds werken: namelijk het behoud van ons mooie, waardevolle erfgoed. Dit wordt in hoge mate bedreigd door de versterkingsplannen van de NAM en de overheid.  

Wilt u zich ook sterk maken voor het gebouwde erfgoed en hebt u wat tijd over?  Wij kunnen vrijwilligers gebruiken met verschillende achtergrond en verschillende netwerken. Vrijwilligers die vooral gedreven zijn zich sterk te maken voor het behoud van het karakter van onze mooie provincie!

Interesse? Neem dan even contact op met ons.

 Binnenkort komt hier een overzicht van het type vrijwilligers waar de vereniging behoefte aan heeft  

 

 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed