Inventarisatie oude schadegevallen

Uit de aanmeldingen voor de pilot is ons gebleken dat er nog steeds sprake is van een groot aantal 'oude schadegevallen' welke nog niet zijn opgelost. Een oud schadegeval is een schademelding van vóór 31 maart 2017, het moment dat het nieuwe schadeprotocol van kracht werd en de TCMG (nu IMG) startte.  Deze oude gevallen hadden al lang door de NAM moeten zijn opgelost, conform de afspraak met Wiebes en de Groningse bestuurders.
Wij hebben de indruk dat deze oude schadegevallen tussen wal en schip dreigen te vallen. De NAM voelt zich niet meer verantwoordelijk, het oordeel van de arbiter telt niet en de overheid maakt zich er blijkbaar niet meer druk om. Terwijl dit wel zou moeten. 

Vandaar dat wij deze enquête zijn gestart: we willen graag weten bij hoeveel erfgoed eigenaren er nog sprake is van een onopgeloste, oude schademelding van voor 31 maart 2017. Maar ook willen we graag weten wat de aard van de schade is en, indien mogelijk, waar het op vast zit.  

Zodra we hier een beeld van hebben, willen we ons sterk maken dat dit punt weer op de agenda komt bij de overheid en de politiek. We willen bereiken dat deze gevallen weer de aandacht en urgentie krijgen die nodig is. En dat er alsnog een oplossing komt!  Want ook in dit geval gaat het om het behoud van ons mooie erfgoed.

Ben je eigenaar van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek of beeldbepalend pand en is je oude schademelding nog steeds niet opgelost? In dat geval stellen wij het bijzonder op prijs als je wilt meewerken aan deze enquête. In hooguit 15 minuten ben je klaar. 

Aan het einde van de enquête wordt gevraagd naar je woonplaats, wat voor pand je bezit en of je lid bent van de vereniging. Persoonlijke gegevens worden niet gevraagd en dus ook niet opgeslagen. 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding hiervan? Laat het ons even weten door een mailtje te sturen naar ons secretariaat.

This question is required.

Even geduld...

Jaren, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Minuten, Seconden
Jaar, Maand, Week, Dag, Uur, Minuut, Seconde
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.