Mirjam Wulfse: De eigenaar is bereid samen te werken

Als gedeputeerde Mirjam Wulfse van één ding is doordrongen dan is het wel van het ongeduld bij de eigenaren van monumentale panden. ,,En toch stappen ze in deze pilot waarin gewone burgers en bureaucratie samen moeten optrekken’’, constateert ze. ,,Ze zijn bereid samen te werken.’’ Mirjam Wulfse zit als vertegenwoordiger van de provincie Groningen in de stuurgroep die toeziet op de uitvoering van de proef. Ze staat er pragmatisch in, zo blijkt als ze terugblikt op de presentatie van het onderzoe...
Lees Meer
Trefwoord(en):

Standpunt van de vereniging over de gaswinning

Het is niet een kwestie van óf de gaswinning in Groningen weer opgevoerd wordt, maar wannéér dit gaat gebeuren. Hoewel de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME), zoals ook al eerder aangegeven, geen standpunt inneemt over wel of geen gaswinning in de provincie, realiseren wij ons maar al te goed dat het opvoeren van de gaswinning onder de huidige omstandigheden wellicht onontkoombaar is.  Echter, voordat besloten wordt tot het verhogen van de gaswinning, stelt het bestuur zich op he...
Lees Meer

De schildjes: ze zijn er!

De emailleschildjes met daarop het logo van de vereniging zijn binnen. Op de ledenvergadering van 25 november j.l.  jaar hebben we een voorbeeld van een geëmailleerd schildje laten zien met daarop het logo van de vereniging. De vraag die het bestuur stelde, was of er genoeg belangstelling voor was om deze schildjes te bestellen. De leden gaven aan dat ze hiervoor zeker belangstelling hebben. Aangegeven was ook dat de prijs circa € 25,00 per schildje zou bedragen. Het formaat is hetzelf...
Lees Meer

Constructieve bijeenkomst over de pilot

Op woensdag 16 februari j.l. hebben we een bijeenkomst gehad waarin de pilot centraal stond. Nadat de voorzitter in een korte inleiding nog even de belangrijkste punten van de pilot aanstipte, was er soep met broodjes. Daarna was het woord aan onze kwartiermaker Martin Stout.  Hij gaf een overzichtelijke terugkoppeling van de resultaten van de gesprekken met de verschillende partijen die bij het gaswinnningsdossier betrokken zijn en mee willen doen om de pilot tot een succes te maken. De be...
Lees Meer

Aanvullingen op pilot: ‘Wel behapbaar svp’ 

De uitleg van de pilot door kwartiermaker Martin Stout, ondersteund door Jesse Wermelink (beiden vanTwijnstraGudde) is strak en zakelijk. Maar de interactie met de zaal legt het sentiment van tien jaar bevingsellende bloot. De erfgoed-eigenaren tonen een waardige emotie, ondanks een pad geplaveid met structurele onrechtvaardigheid en onmacht. Maar de eigenaren zitten vanaf nu, zoals het hoort, achter het stuur en een restauratie-architect is de bijrijder. Het stemt de eigenaren wellicht een tikk...
Lees Meer
Trefwoord(en):

Voorbereiding pilot: eerste bevindingen/knelpunten worden voorgelegd aan de leden

Samen met de kwartiermaker, is het bestuur van de vereniging lekker op stoom met de voorbereidingen van de werkelijke pilot. Voordat deze van start kan gaan, moeten er nog wat hindernissen worden genomen. Hoe onze gedupeerde leden een centrale rol kunnen gaan spelen in het versterken, herstellen van schade, restauratie en/of verduurzaming hebben we al een tijdje  vastgelegd in ons proces/stappenplan. Dit stappenplan is in feite gebaseerd op een complex restauratieproject. Een proces waar zo...
Lees Meer

Eltjo Dijkhuis: Niet alles gaat vanzelf

Eigenlijk is de Integrale Aanpak Erfgoed die nu wordt neergezet zo vanzelfsprekend dat het niet nodig zou moeten zijn de pilot met dichtgetimmerde afspraken op te tuigen. Wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het Hogeland lacht: ,,Als er één ding is wat dit dossier heeft aangetoond is dat niet alles vanzelf gaat.’’ De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) is samen met de ministeries Binnenlandse Zaken (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), d...
Lees Meer
Trefwoord(en):

Verduurzaming villa Barmerhoek in Doodstil

Stichting Groninger Landschap is momenteel plannen aan het ontwikkelen in het opknappen van het interieur van villa Barmerhoek én het verduurzamen van de villa. Het verduurzamen van een erfgoedpand is een hele uitdaging. Ook voor het GL. Onlangs heeft het GL aan ons gevraagd of wij ook interesse hebben om hier in te participeren. Doel is het delen van de opgedane kennis onder onze leden. Dit kan middels kennissessies, excursies, etc.  Stichting Het Groninger Landschap, die de eigenaar is va...
Lees Meer

Subsidie warmtepompen omhoog van 20 naar 30 procent

Vanaf 2022 zal gedurende drie jaar de ISDE-subsidie voor warmtepompen 30 procent van de gemiddelde totale investeringskosten bedragen. Nu is dat nog 20 procent. In een brief van demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer van 28 oktober staat dat de subsidieverhoging alleen voor 'hybride warmtepompen' geldt. Maar dat is nu veranderd in 'alle warmtepompen', dus ook zonder de combinatie met een cv-ketel.Het demissionaire kabinet ziet vooral voor de hybride warmtepomp een belangr...
Lees Meer
Trefwoord(en):

Vereniging Groninger Monument Eigenaren start met de pilot

Het volgende persbericht is vandaag verstuurd: De voorbereidingen van de Pilot Integrale Aanpak Erfgoed kan van start gaan! Een aanpak die gebaseerd is op de zienswijze van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) en waarin de eigenaar centraal staat: restauratie, schadeherstel, versterking, verduurzaming en/of herbestemming in één keer aanpakken. Met de één loket gedachte als basis. Gebruik maken van koppelkansen en efficiencyvoordelen. Deze kwartiermakersfa...
Lees Meer
Trefwoord(en):
 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.