Voorbereiding pilot: eerste bevindingen/knelpunten worden voorgelegd aan de leden

Samen met de kwartiermaker, is het bestuur van de vereniging lekker op stoom met de voorbereidingen van de werkelijke pilot. Voordat deze van start kan gaan, moeten er nog wat hindernissen worden genomen. Hoe onze gedupeerde leden een centrale rol kunnen gaan spelen in het versterken, herstellen van schade, restauratie en/of verduurzaming hebben we al een tijdje  vastgelegd in ons proces/stappenplan. Dit stappenplan is in feite gebaseerd op een complex restauratieproject. Een proces waar zowel de eigenaren als de verschillende instanties (gemeentes, RCE, NRF, etc.)  vertrouwd mee zijn. 

Uitgaande van dit proces heeft onze kwartiermaker de afgelopen maand een inventarisatie gemaakt van de verwachtte knelpunten die een mogelijke uitvoering van ons plan in de weg kan staan. Bekende, maar ook nieuwe zijn aan het licht gekomen. We zijn nu met de kwartiermaker in gesprek om deze knelpunten zo goed mogelijk te definieren en na te gaan wie hiervoor verantwoordelijk is. De volgende stap is dan het zoeken naar oplossingen. Nog steeds uitgaande van ons stappenplan. 

Maar voordat we de knelpunten gaan bespreken met de stuurgroep en de verantwoordelijke instanties, willen we deze eerst voorleggen aan onze leden in een fysieke bijeenkomst. We willen weten of deze knelpunten herkend worden en zo ja, graag aangevuld zien met ervaringen van de leden. Een belangrijke stap voordat we aan oplossingen gaan denken.

Geplande bijeenkomst

Het resultaat van de eerste stap in de kwartiermakersfase zal binnen 1 a 2 weken worden opgeleverd. Dat betekent dat we over circa 1,5 week een bijeenkomst gaan organiseren voor onze leden en donateurs. Zodra de datum en de lokatie bekend is, zullen we iedereen op de hoogte stellen. Uiteraard zullen we weer rekening houden met de dan geldende beperkingen. Wij vertrouwen op een redelijk grote opkomst. 

Lobbyen

De afgelopen week hebben we overigens een aantal brieven naar een tweetal staatssecretarissen en de minister-president gestuurd. Dit in het kader om de belangen van onze leden onder de aandacht van het kabinet te brengen. De staatssecretarissen zijn mevrouw Uslu (OCW - Cultuur en Media) en de heer Vijlbrief (EZK - Mijnbouw/Groningen). De brieven zijn op ons digitale archief van de website gezet en zijn in te zien via deze link. De inhoud spreekt voor zich. Hoewel deze activiteiten niet tot een direct resultaat leiden, is de afgelopen jaren wel gebleken. dat dit kan bijdragen aan het begrip voor onze situatie. 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://groningermonument.nl/

 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.