Aangezien de formatie van een nieuw kabinet op zich laat wachten, heeft dit tot gevolg dat er voorlopig ook nog geen regeerakkoord is voor de komende jaren waarin eventuele verlenging van de extra instandhoudingsregelingen voor rijksmonumenten (RORG en GRRG) wordt opgenomen. Dit punt hebben we enkele weken geleden onder de aandacht gebracht van de (in)formateur. Je hebt hierover ook bericht ontvangen.

Bovenstaande houdt in dat de extra regelingen voor volgend jaar wellicht niet gecontinueerd worden. Daarom hebben we besloten een brief over de verlenging van deze subsidieregelingen naar de minister van OCW te sturen. Hierin het verzoek om, in afwachting van het regeerakkoord, hiervoor een bedrag in de begroting van 2022 op te nemen. 

Op deze manier willen we proberen te voorkomen dat we volgend jaar met lege handen staan. 

De brief kun je lezen door hier te klikken.