Op zoek naar een projectleider/kwartiermaker

Inmiddels zijn we weer enkele weken verder sinds het laatste bericht. We gaan de goede kant op. Het startdocument is afgerond: dit startdocument heeft als doel om betrokken partijen nogmaals te laten bevestigen dat ze positief staan tegenover het initiatief van de vereniging om een pilot met 15 monumenten te starten. Maar het document is ook de basis om de benodigde financiele middelen te verkrijgen die nodig zijn om de voorbereiding en de begeleiding/ondersteuning van de pilot mogelijk te maken. 

In het startdocument (elders op de website te downloaden) is vastgelegd dat de vereniging als opdrachtgever zal optreden voor de projectleider/kwartiermaker die de pilot in concreto voorbereid en begeleid/ondersteund. Verder zijn veel van de adviezen/uitgangspunten overgenomen van het rapport van het verkennend onderzoek. Het onderstreept in feite nogmaals de zienswijze op de aanpak van ons erfgoed zoals de vereniging deze voor ogen heeft. Ook de overheid is, om andere redenen dan de onze, geinteresseerd in het verloop van de pilot. 

In het startdocument is ook de structuur van de pilot vastgelegd, belangrijk vanwege de mogelijkheid om het pilotproject vanuit verschillende niveau's te ondersteunen wanneer dit mogelijk mocht zijn. In eerste instantie zal de kwartiermaker concrete en werkbare afspraken maken met de vertegenwoordigers van de verschillende uitvoeringsinstanties. Deze afspraken, waarin het Erfgoedloket en het (virtuele) Erfgoedfonds een belangrijke rol hebben, zullen in de praktijk moeten worden getoetst. Dat is het doel van de pilot. Mocht blijken dat er op onderdelen knelpunten of haperingen zijn, zal de projectleider proberen bij te sturen. Is dit bijsturen niet mogelijk op dit niveau, heeft de opdrachtgever (de verniging) de mogelijkheid op een ander niveau bij te sturen: via een stuurgroep waarin de provincie, het ministerie van OCW (mede namens EZK en BZK), de gemeentes en de vereniging zitting hebben. Deze escalatie  modus is een belangrijk onderdeel van de structuur van de pilot. 

Het startdocument is inmiddels met alle betrokken partijen besproken: uitvoeringsinstanties, gemeenten, overheden, etc. Allen hebben groen licht gegeven en de financiële middelen zijn toegezegd. Dat betekent dat de vereniging op dit moment een vacature heeft uitstaan voor een stevige projectleider/kwartiermaker. Het bestuur heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke kandidaten en heeft de vacature op de website geplaatst. Inmiddels is er behoorijke lijst met kandidaten die geinteresseerd zijn en de gesprekken zijn of worden gevoerd op dit moment. 

Zodra er een 'shortlist' is van kandidaten, zullen we deze partijen vragen een offerte uit te brengen. Zoals het nu is, gaan we ervan uit dat de projectleider/kwartiermaker in januari gecontracteerd kan worden. 
 

Reacties

Alleen leden en donateurs kunnen opmerkingen plaatsen.

Wel eerst even inloggen om opmerkingen te plaatsen of te zien

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://groningermonument.nl/

 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.