Motie van Henk Nijboer - tweede kamerlid

Het is ons even ontgaan, maar op 4 maart is onderstaande motie aangenomen. Dat betekent dat de sloopgrens van 150% van de herbouwwaarde niet meer relevant is. Deze grens baart ons grote zorgen: indien de versterkingskosten deze grens overschrijdt, kan er overgegaan worden tot sloop en herbouw. Dit geldt niet voor rijksmonumenten en gemeentemonumenten. Deze hebben voldoende bescherming.

Binnenkort nemen wij contact op met de verantwoordelijke minister om te vragen of zij deze motie ook heeft uitgevoerd. 
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ook beeldbepalende gebouwen en monumenten schade hebben ondervonden en soms versterkt moeten worden;

overwegende dat oude boerderijen, huizen, molens en kerken de identiteit van het Groninger landschap voor een belangrijk deel bepalen;

overwegende dat in het verleden sprake is geweest van financiële grenzen;

verzoekt het kabinet, ongeacht de kosten, ervoor te zorgen dat beeldbepa- lende gebouwen en monumenten behouden blijven en niet worden gesloopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer
 

Reacties

Comments are not available for users without an account. Please login first to view these comments.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://groningermonument.nl/