Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) - Groningen

Zoals u wellicht al weet is het mogelijk om van 21 juli tot en met 14 oktober 2020 een aanvraag voor de tweede tender 2020 in te dienen. In deze mail ga ik in op debelangrijkste veranderingen in de regeling GRRG 2020 ten opzichte van de regeling GRRG 2019.
Daarnaast geef ik u nog een aantal aandachtspunten mee bij het aanvragen van de subsidie. 
 
Veranderingen ten opzichte van de GRRG 2019


Groen erfgoed: De grootste verandering is dat het vanaf nu ook mogelijk is om subsidie te vragen voor groene rijksmonumenten. Het drempelbedrag voor een aanvraag groen erfgoed is € 20.000,-. Een aanvraag voor groen erfgoed moet onder andere voorzien zijn van een tuinhistorisch of bouwhistorisch onderzoek, een kap- en rooiplan en een beplantingsplan. Voor meer informatie en de aan te leveren documenten, zie regeling GRRG 2020 op de website.
Exploitatieplan: Tot nu toe was, bij een niet particuliere eigenaar, een exploitatieplan verplicht. In de GRRG 2020 stellen we een exploitatieplan alléén verplicht als er sprake is van een herbestemming.
Eigenaar: In de GRRG 2019 kon de subsidie alleen aangevraagd worden door de eigenaar, of toekomstige eigenaar van het rijksmonument. Bij de GRRG 2020 is het ook mogelijk dat de subsidie wordt aangevraagd door de persoon die verantwoordelijk is voor de instandhouding van het rijksmonument. Een voorbeeld hiervan is erfpacht met opstal (waarbij in de pachtovereenkomst duidelijk is dat de pachter verantwoordelijk is voor de instandhouding). Wel moeten dan bij de aanvraag stukken worden gevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar de persoon/organisatie heeft belast met de instandhouding van het rijksmonument.
Dekkingsplan: In de GRRG 2019 was het een weigeringsgrond als na berekening subsidiabele kosten bleek dat de financiële dekking van het gehele project niet 100% was. In de GRRG 2020 gaan we uit van de vastgestelde subsidiabele kosten, die moeten voor 100% gefinancierd zijn met de gevraagde subsidie plus de cofinanciering.
Looptijd procedure: Bij de GRRG 2019 is gebleken dat 13 weken niet altijd voldoende is om de procedure zorgvuldig te doorlopen. Dit komt door de grote hoeveelheid aanvragen die beoordeeld moeten worden. Voor de GRRG 2020 gaan we uit van een doorlooptermijn van maximaal 16 weken.
Afbeeldingen/tekeningen: Voor de GRRG 2020 vragen we om afbeeldingen waarop de bestaande toestand van het rijksmonument gedetailleerd wordt weergegeven, en afbeeldingen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden en wijzigingen worden aangegeven. In het geval van een constructieve wijziging aan het rijksmonument vragen we ook om tekeningen van bestaande en gewenste toestand aan te leveren.
Aangepaste begrotingsmodellen: Gebruik voor een aanvraag voor gebouwd erfgoed het begrotingsmodel GRRG 2020 gebouwd, en voor aanvragen voor groen erfgoed het begrotingsmodel GRRG 2020 groen. Beide modellen kunt u downloaden via onze website. 

 
Aandachtspunten bij het aanvragen van de subsidie


Vervangende dakbedekking: We zien in veel gevallen dat 'gewone' restauratie en groot onderhoud van de dakbedekking in de begroting wordt opgevoerd bij vervangende dakbedekking. Heel vaak vallen deze werkzaamheden onder restauratie/groot onderhoud en is het mogelijk hier 70% subsidie voor aan te vragen. Raadpleeg de regeling voor de gevallen waarin er wel sprake is van'vervangende dakbedekking'; volgens de GRRG: het gaat dan om vervangende dakbedekking die noodzakelijk is, maar niet subsidiabel is in het kader van de Leidraad Subsidiabele kosten.
Toelichting wegingsfactoren: Bij de subsidieaanvraag moet een toelichting aanwezig zijn van álle wegingsfactoren die van toepassing zijn op de aanvraag. Lees hiervoor ook de regeling nog goed door, we zien dat er nog veel gebruik wordt gemaakt van de wegingsfactoren van de GRRG 2018. De wegingsfactoren bij de GRRG zijn aangepast, ook omdat nu ook groene monumenten worden meegenomen!
Checklist: De checklist is aangepast op de nieuwe regeling, gebruik de checklist GRRG 2020.

 
Voor meer informatie en de te downloaden stukken, verwijs ik u graag naar onze websitehttps://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/groot-onderhoud-waaronder-restauratie-rijksmonumenten-grrg/. Heeft u naar aanleiding van deze email, de subsidieregeling of informatie op de website nog vragen, dan ben ik bereikbaar via email of telefoon.
 
 

Gerelateerde berichten

 

Reacties

Alleen leden en donateurs kunnen opmerkingen plaatsen.

Wel eerst even inloggen om opmerkingen te plaatsen of te zien

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://groningermonument.nl/

 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.