Constructieve bijeenkomst over de pilot

Op woensdag 16 februari j.l. hebben we een bijeenkomst gehad waarin de pilot centraal stond. Nadat de voorzitter in een korte inleiding nog even de belangrijkste punten van de pilot aanstipte, was er soep met broodjes. Daarna was het woord aan onze kwartiermaker Martin Stout. 

Hij gaf een overzichtelijke terugkoppeling van de resultaten van de gesprekken met de verschillende partijen die bij het gaswinnningsdossier betrokken zijn en mee willen doen om de pilot tot een succes te maken. De belangrijkste aandachtspunten die een goede werking van de pilot in de weg staan, kwamen aan de orde. Voor deze aandachtspunten zullen de komende tijd oplossingen moeten komen.

Na deze presentatie werden de leden en donateurs in groepjes opgedeeld met de opdracht om de drie belangrijkste aandachtspunten/knelpunten te inventariseren. Naar aanleiding hiervan ontstond een levendige en constructieve discussie over verschillende ondewerpen wat betreft de integrale aanpak. Helaas moest de voorzitter om acht uur de discussie beeindigen. Er is een kort verslag gemaakt van deze bijeenkomst welke je kunt lezen door op onderstaande butten te klikken. Het is voor allen een zinvolle en waardevolle bijeenkomst geweest. 

 

     
  kort verslag bijeenkomst  
     

 

Het bestuur is blij met deze positieve en constructieve bijeenkomst maar betreurd het dat er, in dit cruciale stadium van de vereniging, zo weinig belangstelling is van de leden. Op zich begrijpeljjk: men is zo langzamerhand moe en moedeloos van de processen van schadeherstel en versterken. Dat is jammer: want dit is hét moment om mee te denken over een goede oplossing. De komende tijd zullen we meer bijeenkomsten over dit onderwerp gaan organiseren. 

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://groningermonument.nl/

 
 Let op:
als je bent ingelogd verschijnt er een menu met meer mogelijkheden voor leden en donateurs. Inloggen kan rechtsboven.