De afgelopen maanden heeft het bestuur veel tijd besteed aan een zorgvuldige beoordeling van de partijen die uitgenodigd waren een aanbieding te doen voor het uitvoeren van de kwartiermakersfase. Dit is gebeurd op basis van een tiental criteria. Inmiddels heeft het bestuur besloten met welke partij zij de kwartiermakersfase in wil gaan. De kwartiermakersfase is mogelijk gemaakt door de Provincie en het ministerie van OCW. Gezamenlijk zorgen zij voor de financiering van deze fase. Op 1 april zal dit bekend gemaakt worden aan de pers en aan alle betrokken partijen in het aardbevingsdossier. Het bestuur vindt het belangrijk dat hieraan vooraf de leden die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan de pilot, worden geïnformeerd over de kwartiermakersfase. Helaas is het nog niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Vandaar dat we hebben gekozen voor een Zoom bijeenkomst.
Als geïnteresseerde voor de pilot ben je van harte uitgenodigd deze digitale bijeenkomst bij te wonen. Belangrijk is dat je je wel even aanmeldt. Klik hier om je aan te melden (wel even inloggen op onze website)