Vandaag zijn een tweetal brieven verstuurd: naar minister Wiebes van EZK en minister Ollongren van BZK. Vorig jaar al heeft minister Wiebes toegezegd met ons in gesprek te willen gaan over onze zienswijze op de aanpak van het erfgoed. Door omstandigheden is het nog niet tot een afspraak gekomen. Met de pilot in het vooruitzicht, is het nu het moment om hierover in gesprek te gaan met minister Wiebes. In onze brief wordt hier naar verwezen.
Aangezien het ministerie van BZK nu verantwoordelijk is voor de uitvoering van de versterking, hebben wij ook een uitnodiging gestuurd naar minister Ollongren. Met als doel het kort bijpraten over de resultaten van het verkennend onderzoek en over de voorbereidingen van de pilot.
Beide ministers moeten er van doordrongen zijn dat het slagen van de pilot in ieders voordeel is. Een vereiste is echter het borgen van een constructieve opstelling/bijdrage vanuit beide ministeries bij de voorbereiding en de uitvoering van de pilot.