Stand van zaken van de pilot.

Naar de leden toe is het vrij rustig aan het front wat betreft de pilot. Niets is minder waar echter. Het startdocument is inmiddels afgerond. Dit startdocument is een bevestiging van alle betrokken partijen om van start te gaan met de pilot. Met daarin de vereniging als opdrachtgever. Naast dat alle partijen zich hieraan geconformeerd hebben, dient dit startdocument ook als basis voor de financiering van de projectleider/kwartiermaker voor het maken van concrete afspraken en voor de begeleiding/ondersteuning van de individuele pilotprojectjecten van de eigenaren. De financiele middelen zijn inmiddels toegezegd. Met dank aan de provincie en het ministerie van OCW.
Inmiddels heeft de vereniging de vacature voor projectleider/kwartiermaker bekend gemaakt. Hierop hebben verschillende kandidaten gereageerd. Daarnaast heeft het bestuur vooral gekeken in haar eigen netwerk. Na een selectie is de lijst met kandidaten teruggebracht naar een beperkt aantal serieuze kandidaten die, naar de mening van het bestuur, over de juiste kwalificaties én, niet onbelangrijk, ook beschikbaar zijn. Deze week gaat de offerte aanvraag de deur uit. Halverwege januari willen we de keuze maken.

Voor een regelmatige update van de status van de pilot verwijzen wij naar de berichten op onze website: Ga naar de webpagina "Pilot" en scroll naar onderen. Om de berichten te kunnen lezen, moet je wel even inloggen (rechtsboven). 

Onderzoeksrapport over de versterking.

De Wet versterken maakt het juridisch mogelijk dat huiseigenaren de versterking in eigen beheer uitvoeren, of hun eigen wensen betrekken bij de versterking. Nieuw is dat eigenaren dankzij de wet in beroep kunnen gaan tegen besluiten.

In het Dagblad van het Noorden van donderdag 17 december j.l. stond een artikel over het onderzoek dat de RUG heeft gedaan naar de versterkingsoperatie. Er wordt een zeer somber beeld geschetst door een groep van 18 medewerkers, nauw betrokken bij de versterkingen in dit gebied.Daar wordt je niet vrolijk van als eigenaar. Het blijkt "vooral te ontbreken aan een goede afstemming. Uitvoerende partijen praten langs elkaar heen". Uiteraard krijgen we in de pilot hier mee te maken. 
Maar deze berichten sterken ons dat onze zienswijze op de aanpak de juiste is: kern van deze aanpak is de eigenaar met zijn/haar restauratie architect. Op basis van onze zienswijze doorlopen zij het traject zoals dat hoort. Vergelijkbaar met een complex en uitgebreid restauratieproject. Veel partijen hebben hier goede ervaringen mee. Door de eigenaar en de restauratie architect centraal te stellen, zijn we in staan om alle processen goed op elkaar af te stemmen en, met behulp van de juiste bouwmanagement tools, aangeven wie waar voor verantwoordelijk is op welk moment. Op deze manier kunnen we de knelpunten achterhalen en proberen hiervoor een goed oplossing te vinden. 
Uit gesprekken met diverse eigenaren kunnen we ook constateren dat zij zich onvoldoende beseffen dat ze een sterke positie hebben in dit proces: veel stellen zich nog te afhankelijk op van het NCG omdat ze denken dat het NCG alles bepaalt. Niets is minder waar. In de Tijdelijke Wet Groningen is nogmaals bevestigd, mede door onze invloed, dat de eigenaar de versterking in eigen beheer kan uitvoeren. Door het aanbrengen van een structuur, vergelijkbaar met een restauratieproject uitgebreid met de componenten versterking en schadeherstel, is de enige manier om tot een juiste afstemming te komen. Benaderd vanuit de behoefte en noodzaak van de eigenaar. Dit kun je niet overlaten aan een instituut als het NCG is onze stellige overtuiging. Een overtuiging waarin inmiddels belangrijke stakeholders in dit dossier in meegaan.

 

Zoals in het begin al aangegeven zijn er, naast de vele kerstverlichting, ook lichtpuntjes in deze barre tijden. Daar moeten we ons op richten. We wensen al onze leden en donateurs ondanks alle beperkingen toch een fijne en gezellige kerst toe. En voor 2021 alle goeds. Voor de vereniging wordt 2021 een spannend en cruciaal jaar waarin zij haar bestaansrecht moet bewijzen. 


Afdrukken   E-mailadres

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.