Dan gaan we vanaf februari 2021 met 15 panden toetsen of het werkt. De 15 deelnemers zullen geselecteerd worden uit de leden die zich daarvoor aangemeld hebben zodat we een variëteit aan problematiek hebben en de pilot zoveel mogelijk aspecten toetst. De eigenaren worden tijdens het project bijgestaan door een restauratiearchitect en het hele proces wordt gefaciliteerd door een projectleider, door de VGME aangesteld. Zo nodig wordt het draaiboek en de achterliggende afspraken aangepast aan de ervaringen van de 15 projecten. Daarvoor zal een stuurgroep met vertegenwoordiging van de ministeries van OCW, BZK en EZK, de provincie en betrokken gemeentes met de VGME het proces volgen. Al lopende het traject van de 15 projecten, wat tot zo’n twee jaar kan duren, zullen elk half jaar evaluatiemomenten ingelast worden om na te gaan of er al conclusies of aanpassingen gemaakt kunnen worden. Hopelijk hoeven we dus niet tot over twee jaar te wachten voor ook andere monumenteigenaren iets van de veranderingen gaan merken.


Afdrukken   E-mailadres

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.