Hoogte WAG-claim bekend

Deze week heeft de Stichting WAG voor haar leden de hoogte van de claim bekend gemaakt. Deze wijkt (in positieve zin) sterk af van de door Wiebes aangekondigde compensatieregeling. De vraag is nu of de leden van de WAG voor de ‘Wiebes-regeling’ moeten kiezen of niet.

In haar nieuwbrief zegt de WAG daar zelf het volgende over: “Deze regeling wordt binnen enige weken verwacht en de minister heeft de Tweede Kamer laten weten, dat er nu een advies ligt van de Hoge Raad dat haaks staat op de regeling van EZK. Het advies van de Hoge Raad heeft geen directe invloed meer op onze zaak. Toch zal de minister zich wel verplicht voelen om over te gaan tot compensatie. U zou hier gebruik van kunnen maken wanneer u bijvoorbeeld dringend geld nodig heeft.

Wij worden echter niet blij van de voorgestelde regeling en zijn van oordeel, dat wat wij eerder zagen in het concept onvoldoende is. De percentages zijn veel lager dan de percentages die wij met overtuigende modellen claimen. En het aardbevingsgebied waarin de minister een vergoeding wil gaan geven is veel kleiner dan volgens ons model. Uitgesloten is het gebied waar minder dan 20% van de panden zijn beschadigd.

Daar zou juist door aardbevingen de waarde zijn gestegen, omdat kopers de kern van het aardbevingsgebied mijden en aan de rand van het gebied een huis kopen. Wij vinden dit niet geloofwaardig, omdat het er bijvoorbeeld op neer zou komen dat in een buurt in de kern van het aardbevingsgebied, waar bij wijze van spreken 18% van de huizen zijn beschadigd, de woningen in waarde zijn gestegen door aardbevingen. Dan zouden kopers wel een dorp verderop gaan wonen wanneer aardbevingen hun weerhield om in het aardbevingsgebied te kopen.

Daarnaast sluit de regeling van de minister bedrijfspanden uit, terwijl het gerechtshof heeft bepaald, dat ook deze categorie gecompenseerd moet worden. Overigens moeten wij hier opmerken, dat in de massaclaim van 29 oktober bedrijfspanden NIET zijn opgenomen. Het gebruikte model leent zich uitsluitend voor woningen en niet voor andere onroerende zaken. Zo snel mogelijk zullen we bepalen hoe wij de waardedaling van bedrijfspanden en agrarische bedrijven moeten bepalen of laten schatten. Er zijn te weinig transacties van bedrijfspanden om waardedaling eenduidig vast te kunnen vaststellen.”

Aldus de Stichting WAG.


Afdrukken   E-mailadres

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.