dorp 01 verloop

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

VGME

 

logo vvgme schaduw

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die eigenaar en/of bewoner is van een dergelijke pand kan lid worden van onze vereniging.
Niet-eigenaren die het cultureel erfgoed in Groningen willen steunen, kunnen zich aanmelden als donateur.

 

Waarom een vereniging?

Het is gebleken dat een eigenaar alleen onvoldoende in staat  is om zich te weren tegen de problematische afhandeling van schades: zowel schadeherstel, schadepreventie als compensatie van de waardevermindering. Door ons te verenigen kunnen wij ons samen sterk maken voor toereikende oplossingen en meer inspraak. Samenwerken met andere publieke erfgoed-eigenaren maakt onze gezamenlijke positie nóg sterker. We willen dat er niet óver ons wordt beslist, maar mét ons.

Inmiddels worden wij door de belangrijkste stakeholders in het aardbevingsdossier erkend als de spreekbuis voor particuliere eigenaren en kleine stichtingen die in het bezit zijn van gebouwd erfgoed. Inmiddels hebben wij een stevige positie en kunnen wij van daaruit de belangen van onze leden op een goede manier behartigen.  

 

Onze visie en missie

In de visie van de vereniging staat de eigenaar centraal: in de basis gaat het om de relatie tussen de eigenaar enerzijds en de twee aansprakelijke partijen  anderzijds. Van hieruit gaan we het oplossen van de problematiek benaderen en kijken vervolgens in hoeverre de bestaande partijen, die speciaal voor dit doel in het leven zijn geroepen, dit proces kunnen faciliteren. Op deze manier willen wij komen tot een gezamenlijke strategie om datgene te krijgen waar we recht op hebben! De eigenaar beslist: per slot van rekening gaat het om zíjn of haar eigendom, zíjn of haar veiligheid en zíjn of haar welzijn.

 dorp 01 onder verloop