borg 01 boven verloop

Groninger Monument

Het begrip "Groninger Monument" staat voor al het gebouwde erfgoed in onze, door aardbevingen geteisterde, provincie. Hieronder vallen alle  rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakterstieke- en beeldbepalende panden en beschermde dorpsgezichten. Ongeacht of de aardbevingen nu worden veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten ten behoeve van de gaswinning of ten behoeve van de zoutwinning. 

Wij zijn van mening dat het gebouwde erfgoed in dit gebied op een onaanvaardbare manier bedreigd wordt waarbij sloop de grootste bedreiging is. In zekere zin is het aardbevingsgebied een rampgebied, vergelijkbaar met natuurrampen en/of oorlogssituatie. Ook daar wordt het erfgoed op een buitenproportionele manier bedreigd en moet dit erfgoed door extra maatregelen veilig gesteld worden voor de toekomst.

Ons erfgoed verdient daarom een aparte status: de status van "Groninger Monument". Een Status Aparte die er voor zorgt dat schade aan ons erfgoed op een nette en zorgvuldige manier wordt hersteld en dat, indien noodzakelijk en/of gewenst, aan schadepreventie wordt gedaan.

"Groninger Monumenten" verdienen speciale aandacht en deskundige begeleiding bij het herstellen, versterken en/of restaureren van de panden waarbij de eigenaar centraal staat. Per slot van rekening gaat het om zijn of haar eigendom, zijn of haar veiligheid en zijn of haar welzijn. 

Voor alle "Groninger Monumenten" geldt: "Sloop is geen Optie"

borg 01 onder verloop