Ook in de randgebieden is het nog niet voldoende duidelijk in hoeverre er sprake is van schade als gevolg van de mijnbouwactiviteiten. We hebben het dan over herstellen van schade, preventief versterken en compensatie waardevermindering. Niet elk van deze aspecten is voorbehouden aan het kerngebied van de aardbevingen, maar kan ook van toepassing zijn op de randgebieden.

Enkele argumenten die relevant zijn:

  • Verder is het uitwisselen van ervaringen voor restauratie en herstel belangrijk voor alle eigenaren, ongeacht of ze in het bevingsgebied zitten of niet.

  • Gemeenschappelijk naar buiten treden als gebouwd erfgoed, voor het immaterieel herstel: de reputatieschade van de Provincie, waardoor de huizenprijzen dalen.

  • Bodemdaling heeft ook effect op de waterstand, wellicht dat dat ook effect heeft op panden buiten het bevingsgebied (nader uit te zoeken)

  • Solidariteit met mede-monument eigenaren in de provincie.

  • Pro-actief: rekening houden met mogelijke dreiging van bevingen buiten het gebied.

 

Het is dus zeker de moeite waard voor eigenaren in deze randgebieden om zich als lid aan te melden bij de vereniging.