Helaas zal de vereniging niet in staat zijn individuele gevallen te ondersteunen of bij te staan. De vereniging komt op voor de gezamenlijke belangen van de eigenaren van monumenten en beelbepalende objecten. 

Wij willen afspraken maken met instanties die voor de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in onze regio verantwoordelijk zijn. Deze afspraken zullen wij communiceren met onze leden en wij zullen er op toezien dat ze ook nageleefd worden. 

Het doel is om een volwaardige gesprekspartner te zijn namens alle eigenaren en te komen tot goede, bindende afspraken voor alle partijen. 

Wij zullen zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen aan de leden die hen bij de afwikkeling van de schade kan helpen. Het blijft de verantwoordelijkheid van elke eigenaar hoe met de afspraken en adviezen om te gaan.