Op dit moment al is niet alle informatie voor iedereen beschikbaar. Bepaalde delen zijn alleen toegankelijk voor de leden en donateurs die zich hebben ingeschreven. In de toekomst gaan we verder bekijken welke gegevens wel of niet beschikbaar zijn voor iedereen en voor onze leden. In principe blijft zoveel mogelijk informatie beschikbaar voor iedereen, maar hebben leden en donateurs bepaalde privileges. Dit heeft vooral te maken met privacygevoelige informatie en met het feit dat leden onderling de mogelijkheid moeten hebben om kennis en ervaringe uit te wisselen.