Voor leden zijn er een aantal mogelijkheden om informatie uit te wisselen.

Ten eerste hebben we het forum: door de webbeheerder is er een indeling gemaakt in een aantal categorien en subcategorien. Binnen elke subcategorie kan een lid een eigen onderwerp aanmaken en hierin zijn eigen op- of aanmerkingen plaatsen. Andere leden kunnen daar weer commentaar op geven. Niet-leden kunnen (voorlopig nog) alleen het commentaar lezen. 

Een tweede mogelijkheid is het vormen van digitale gespreksgroepen. U kunt zelf een groep aanmaken en daarvoor één of meerdere andere leden uitnodigen. Vervolgens kunt u, binnen deze groep en niet zichtbaar voor anderen, informatie delen, foto's plaatsen, etc. De leden die u uitgenodigd heeft noemen wij contacten. Op de webpagina "waar wonen de leden" kunt u zien welke leden bij u in de buurt wonen en wat voor pand zij bezitten. Vervolgens kunt u ze uitnodigen voor uw groep. Deze laatste mogelijkheid bevindt zich nog in de testfase.

Daarnaast gaan wij themabijeenkomsten organiseren en zogenaamde "huiskamerbijeenkomsten". In 2018 moet dit vorm krijgen.