De contributie is in de Algemene Leden Vergadering van 10 september 2018 vastgesteld op slechts € 25,00 per jaar, ongeacht of dit een privé persoon is of een organisatie. Wel geven we de mogelijkheid om lid te worden voor een hoger jaarlijks bedrag. De contributie kan jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast.

De financiele middelen die nodig zijn om haar werk als vereniging te kunnen doen, zullen van elders moeten komen. De contributie is hiervoor een te kleine geldstroom.