belangstelling voor de pilot?

Eindelijk weten waar u aan toe bent?

Waarom meedoen?

 • bent u van plan om aan onderhoud of restauratie of verduurzaming te doen? Of een combinatie hiervan?
 • wilt u hierbij gebruik maken van subsidieregelingen?
 • hebt u te maken met schadeherstel of versterking of met beide?
 • wilt u zelf bepalen hoe ver u gaat met de versterking?
 • wilt u uw eigen restauratie architect kunnen kiezen?
 • wilt u serieus genomen worden als dé specialist van uw eigen pand? 
 • wilt u uw eigen vaklieden kunnen kiezen?
 • wilt u het aantal mensen over de vloer beperken?
 • wilt u zelf de touwtjes weer in handen hebben?
 • wilt u gebruik maken van vóórfinanciering van het planvormingstraject?
 • wilt u met zo weinig mogelijk instanties te maken hebben?
 • wilt u op een deskundige manier in het gehele traject begeleid worden?
 • wilt u niet langer in onzekerheid verkeren wat betreft uw pand?

Serieuze belangstelling?

Indien u meerdere van de vragen hiernaast positief kunt beantwoorden, is het wellicht interessant voor u om mee te doen aan dit pilotproject. 

Indien u belangstelling voor de pilot hebt en u voldoet aan de voorwaarden, meldt u zich dan aan voor de pilot.

U geeft daarmee aan serieuze belangstelling voor de pilot te hebben en u bent tot niets verplicht.

Voordat u definitief beslist om wel of niet mee te doen,  kunt u eerst een voorlichtingsavond over dit onderwerp bijwonen. Hierin gaan wij verder in op de aanpak van de pilot en hebt u gelegenheid vragen te stellen. 

Daarna maakt u de beslissing.

Ook als u zich reeds hebt aangemeld bij het TCMG en/of het NCG kunt u meedoen aan dit pilot project.
Ongeacht de fase waarin het proces zich bevindt.

Aanmelden voor de pilot

Bent u eigenaar van een rijksmonument en voldoet u aan de overige voorwaarden zoals elders op deze pagina vermeld, klik dan op onderstaande button.

Voor de selectie is het belangrijk dat u de gevraagde informatie zo goed mogelijk invult.

U ontvangt een bevestiging en zodra we meer weten, nemen we contact met u op. 

Op basis van de aanmeldingen, selecteert de vereniging 15 rijksmonumenten. Iedereen die zich heeft aangemeld wordt op de hoogte gehouden.

Image

Het streven is om in het vierde kwartaal van dit jaar te starten met de pilot.

De eigenaren die geselecteerd zijn, worden uitgenodigd voor een orienterende bijeenkomst. Hier krijgt u verder tekst en uitleg over de pilot.

Voorwaarden

 • u bent eigenaar van een rijksmonument;
 • u woont bij voorkeur in één van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum/Eemsdelta of Midden-Groningen; 
 • hoewel leden voorrang krijgen bij de selectie, is lidmaatschap van de vereniging niet vereist;
 • u hebt minimaal plannen voor  schadeherstel en/of versterking;
 • u bent bereid om de opgedane ervaringen te delen met de leden van de vereniging;
 • de vereniging mag de pilot waar u aan mee doet, gebruiken voor promotiedoeleinden;
 • het aanmelden is geen verplichting tot deelname: u kunt tot de daadwerkelijke start afhaken;
 • u kunt aan de aanmelding geen enkel recht ontlenen wat betreft deelname aan de pilot: de selectie wordt gedaan door de vereniging.
Image

Niet geselecteerd voor de pilot

Er is slechts plaats voor maximaal 15 eigenaren van een rijksmonument in de pilot. 

Indien u zich wel hebt opgegeven maar niet wordt geselecteerd, blijft u toch nauw betrokken bij de pilot. We zullen in dat geval regelmatig bijeenkomsten organiseren om in te gaan op het verloop van de pilot en de eventuele leermomenten. 

Deze kennis en ervaring kunt u dan vervolgens toepassen op uw eigen situatie. 

Waarom alleen rijksmonumenten?

Voor de pilot is bewust gekozen voor alleen rijksmonumenten. Dit heeft twee redenen:

 • Rijksmonumenten hebben te maken met veel regelgeving, verplichtingen, subsidiemogelijkheden, etc. Aanpak van deze groep is daarom complex. Mocht de pilot voor deze groep goed uitpakken, is het voor het overige erfgoed ook mogelijk om onze integrale aanpak toe te passen.
 • Rijksmonumenten vallen onder de reikwijdte van het ministerie van OCW. De afgelopen periode hebben wij veel aan dit ministerie te danken bij het realiseren van onze plannen. Deze steun is ook voor de pilot fase van groot belang. Steun die zij wel kunnen geven aan rijksmonumenten, maar minder aan het overige erfgoed.

Mocht de pilot succesvol zijn, is de weg vrij voor een uitrol van deze aanpak naar al het gebouwde erfgoed.

Image
Wij blijven opkomen voor de belangen van ál het erfgoed: rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden!

Status pilot

Indien je bent ingelogd, zie je een overzicht van korte berichtjes met de laatste stand van zaken met betrekking tot de pilot. 

Inloggen rechtsboven s.v.p.

Korte berichten over de voortgang