Onze vereniging

Leden

Leden zijn eigenaren/bewoners van een rijksmonument, gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek pand in het ruime aardbevingsgebied. Zij hebben invloed op het beleid van het bestuur en de benoemingen. Jaarlijks komen de leden in een vergadering bijeen.


Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden. Zij doen dit op basis van vrijwilligheid. Een sterk punt is de motivatie van het bestuur: zij zijn goed op de hoogte met alle ins en outs van het aardbevingsdossier. In de meeste gevallen zijn zij zelf ook gedupeerd door de gaswinning en hebben de nodige ervaring met de bevingsinstanties. Zij begrijpen uw situatie als geen ander. 

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Voor het bestuur vormt de RvA een belangrijk klankbord als het gaat om de te volgen koers. Samen met het bestuur beschikken zij over een stevig netwerk bij de stakeholders in het dossier. De Raad van Advies werkt op basis van vrijwilligheid. 

Commissies

Een commissie ondersteund het bestuur op verschillende manieren. Dat kan zijn door het bestuderen van rapporten, het volgen van (technische) ontwikkelingen of het organiseren van bijeenkomsten. De commissieleden hoeven geen lid of donateur te zijn van de vereniging. Er kunnen meerdere commissies worden ingesteld. 

Wij zijn dé collectieve belangenbehartiger voor al het gebouwde erfgoed in het door aardbevingen bedreigde gebied in de provincie Groningen en net daarbuiten. 

Vanwege het unieke karakter, de bouwtechnische complexiteit én de bijzondere regelgeving is het werken aan het erfgoed maatwerk. Dit proces vereist deskundigheid en zorgvuldigheid.

Onze speerpunten

Koester ons Erfgoed

Primair gaat het om de veiligheid van de eigenaar in dit gebied, maar ook de belangen van het behoud van het erfgoed zijn belangrijk: er moeten voldoende maatregelen getroffen worden dat het gebouwde erfgoed deze gaswinningsperiode kan doorstaan. Daarbij moet er een goed evenwicht zijn tussen het versterkingsniveau en de veiligheid van de eigenaar, waarbij de laatste uiteindelijke beslist

Status Aparte

Alle rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden moeten in het aardbevingsgebied een bepaalde minimumbescherming en -behandeling genieten gedurende de gaswinningsperiode en de seismisch actieve periode er na 

Eigenaar Centraal

de eigenaar moet centraal gesteld worden in het proces en hij of zij moet de regie weer volledig in eigen handen hebben. De eigenaar heeft het laatste woord als het gaat om de manier van herstellen, de mate Van versterken en het bepalen van de waarde van zijn of haar eigendom. Zijn keuze kan en mag geen consequenties hebben voor de aansprakelijkheid in geval van calamiteiten. De aansprakelijke partijen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van de aardbevingen

Pragmatische aanpak

Primair gaat het om de relatie tussen eigenaar en aansprakelijke partij(en). Op deze lijn dient zo weinig mogelijk ruis te ontstaan en instanties als het NCG dienen hierin slechts een faciliterende rol te hebben. Dit is de basis om gezamenlijk vanuit het conflictmodel naar een oplossingsmodel te werken. In dit model dient vooral gestuurd worden op het verlagen van de indirecte kosten: deze staan momenteel in geen verhouding met de schadevergoedingen.

Erfgoedfonds

Er dient een fonds te komen van waaruit de financiering plaats vindt van het herstellen van de schade, de eventuele versterkingen, restauraties, onderhoud en verduurzaming. De financiering zal gedeeltelijk voor rekening van de eigenaar zijn en gedeeltelijk voor rekening van de aansprakelijke partijen

Governance

Er dient minder sturing te zijn vanuit EZK, meer vanuit OCW en vanuit de regio zelf. Er moet gelobbyd worden bij de politiek en beleidsmakers als het gaat om het realiseren van de genoemde speerpunten. Dit geldt voor zowel de lokale overheid als de landelijke overheid. De rol van EZK moet in evenwicht zijn met die van OCW en de regionale overheden als het gaat om bescherming van het bedreigde erfgoed in het aardbevingsgebied. De bestuurlijke ‘neuzen’ moeten met betrekking tot erfgoedbescherming de juiste kant op komen te staan

Onze kernwaarden

Integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen

Via overleg en dialoog tot overeenstemming komen met verantwoordelijke partijen

Effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.

de speerpunten concreet gemaakt

 • Presentatie RvA

  beknopt beleidsplan van de vereniging

  klik hier
 • basismodel

  geconcretiseerde speerpunten in een schema

  Klik hier
Presentatie en samenvatting

Er is een beknopte samenvatting van de geconcretiseerde speerpunten zoals deze op 6 februari j.l. aan de Raad van Advies zijn gepresenteerd. Deze kunt u zien door op onderstaande link te klikken.

Hierin een helder overzicht van wat wij als vereniging willen bereiken en waar wij voor staan.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, stel ze dan via het formulier onder aan deze pagina.

Samen met Stichting Oude Kerken Groningen, Libau en Het Groninger Landschap hebben we vorig jaar een gesprek gehad met onze minister en zijn gevollg. 
Hiermee hebben we ons relatienetwerk kunnen verstevigen.

Eind vorig jaar is er een zware delegatie van het ministerie van OCW bij de voorzitter thuis op bezoek geweest. Het past in één van onze speerpunten om dit ministerie meer te betrekken in dit dossier. 

Links: de delegatie op excursie in Ten Post

Bestuursleden

Het bestuur van de vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zij zijn als gedupeerde goed op de hoogte met het dossier.

Wij zijn slechts 1 klik van u verwijderd: vul uw gegevens in en stel uw vraag of wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren?

Contactgegevens

 • Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
 • secretariaat@groningermonument.nl
 • @gr_monument
 • 06 21 805 668 (voorzitter)

Nieuwsbrieven

Bijeenkomsten

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed
Op dinsdag 5 maart a.s. is de volgende ledenvergadering. Aanvang 19:30 uur. Aanmelden noodzakelijk en kan tot 20 februari.
meer innformatie: klik hier

Gebruikersvoorwaarden:

Indien u instemt met de gebruikersvoorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met een minimale contributie van € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld door de ALV op 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer en gebruikersnaam op de ledenlijst (gebruik daarom nooit uw mailadres als gebruikersnaam);
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover apart bericht. U kunt dit op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • uw naam is eveneens zichtbaar in het interne mailsysteem waarmee leden elkaar onderling berichten kunnen sturen zonder dat uw mailadres zichtbaar wordt;
 • in deze verkorte inschrijfprocedure wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd. U ontvangt over enkele weken een automatisch gegenereerd bericht met daarin het verzoek uw profielgegevens verder te completeren;
 • u kunt dan eveneens aangeven of u al of niet akkoord gaat met het vermelden van enkele andere gegevens op de ledenlijst;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de leden via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de ledenlijst is alleen in te zien door de leden van de vereniging;
 • u kunt uw lidmaatschap op ieder moment beeindigen. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat. Al uw gegevens worden daarna uit ons systeem verwijderd. 

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Gebruikersvoorwaarden:

Indien u instemt met de gebruikersvoorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • de minimale bijdrage voor donateurs is € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld op de ALV van 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover bericht. U kunt de automatische incasso op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, donateurnummer en gebruikersnaam op de donateurslijst;
 • uw mailadres en wachtwoord zullen nooit zichtbaar zijn voor anderen;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de donateurs via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de donateurslijst is alleen in te zien door de leden en donateurs van de vereniging.

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Er wordt momenteel druk gesleuteld aan de website: excuses voor het feit dat nog niet alles werkt. Bijvoorbeeld enkele teksten en sectie invulling. Er wordt hard aan gewerkt ;-)