Eigenaar de regie

Menig eigenaar heeft onder zijn eigen regie een restauratie- of onderhoudsproject laten uitvoeren. Hij of zij is ook best in staat in een integraal plan te laten opstellen en te laten uitvoeren onder eigen regie.

Aansprakelijke partij(en)

Primair is het oplossen van de problematiek een aangelegenheid tussen de gedupeerde eigenaar en de aansprakelijke partij(en). De bevingsinstanties spelen hierin slechts een faciliterende rol en zeker geen bepalende rol. De enige weg om het bureaucratische moeras te omzeilen.

Meer geld bij gedupeerden

Met een integrale aanpak onder regie van de eigenaar kan slagvaardiger en efficiënter het doel worden bereikt. Deze aanpak zal zonder meer een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de overheadkosten.
Een minimale bescherming en speciale behandeling voor al het gebouwde erfgoed in het bedreigde gebied als gevolg van het menselijk handelen.

Integrale aanpak

Indien een eigenaar dat wenst, mogelijk maken dat schadeherstel, versterking, restauratie/onderhoud en verduurzaming in één keer wordt aangepakt. 

Erfgoedfonds

Een speciaal fonds voor al het erfgoed dat te maken heeft met schade of versterkingen in het aardbevingsgebied

Geen schotten in de afwikkeling en de financiering. Houdt het eenvoudig en helder voor een eigenaar en maak één aanspreekpunt voor alles

De beknopte strategie over hoe we onze doelstellingen willen halen.

Lid worden?

Spreken deze doelstellingen u aan? En bent u eigenaar van een rijksmonument, gemeentemonument, beeldbepalend of karakteristiek pand? Word dan lid van onze vereniging voor slechts €25,00 per jaar. 

Bijzondere Bescherming gebouwde erfgoed

Een Bijzondere Bescherming voor al het gebouwde erfgoed in onze provincie: rijks- en gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden

 • Erkenning

  Erkenning dat herstellen en versterken van het gebouwde erfgoed maatwerk is en een specifieke deskundigheid vereist

 • Normen richtinggevend
 • Gelijke bescherming
 • Versnelde procedures

Integrale Aanpak mogelijk maken

Als een eigenaar dat wenst moet een integrale aanpak van schadeherstel, versterken, restauratie en/of onderhoud en verduurzaming mogelijk worden gemaakt. 
 • Integrale aanpak

  Voor iedere eigenaar een Integrale Aanpak mogelijk maken: schadeherstel, schadepreventie (versterking), (groot)onderhoud en/of restauratie e/of verduurzaming. Het laten opstellen van een goed plan met deskundige begeleiding en voorgefinancieerd.

  Maar de eigenaar moet ook de mogelijkheid hebben een gedeeltelijk plan op te laten stellen of alleen schadeherstel te laten uitvoeren.

 • Keuzemogelijkheden
 • Recht op inspectie
 • Eigenaar beslist
 • Inspectie convenant

Eén erfgoedfonds

Het oprichten van een erfgoedfonds vanwaaruit de financiering plaats vind van onderhoud, schadeherstel en versterken

Beperkte versterking villa Barmerhoek

 • Garantstelling

  Erfgoedfonds dat wordt gevormd door aansprakelijke partijen met garantstelling Staat

 • Fondscommissie
 • Voorfinanciering
 • Subsidiemogelijkheden

Eén aanspreekpunt voor alles

Voor de eigenaren zal er één aanspreekpunt voor een keuze over de aanpak en de benodigde expertise

 • Trajectkeuze

  Eigenaren adviseren/ondersteunen bij het maken van de trajectkeuze: b.v. zelf doen, aparte onderdelen of integrale aanpak, beperkt of uitgebreid versterken

 • Subsidie aanvragen
 • Erfgoedloket
 • Deskundigheid

Te volgen strategie

Een korte toelichting over de te volgen strategie van het bestuur

 • Draaiboek

  Er zijn reeds verscheidene (pilot) projecten uitgevoerd bij verschillende typen erfgoed. De vereniging wil een "draaiboek" maken waar deze ervaringen worden gebundeld als een handboek voor de eigenaren die het traject nog in moeten gaan.

 • Positionering
 • Netwerk
 • Voorlichting
 • Governance
 • Lobbyen
Foto links: detail versterking villa Barmerhoek.

Interne doelstellingen vereniging

Ook het komend jaar zullen we werken aan verdere professionalisering van de vereniging.

 • Middelen werven

  Om de vereniging slagvaardiger te maken is meer financiele armslag nodig: zowel struktureel als op projectbasis

 • Bevorderen kennisuitwisseling leden
 • Vrijwilligers werven
 • Lage contributie
 • Secretariele ondersteuning
 • Raad van Advies
Samen kunnen we voorkomen dat het erfgoed in onze provincie slechts een herinnering is ...

Wij zijn slechts 1 klik van u verwijderd: vul uw gegevens in en stel uw vraag of wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren?

Contactgegevens

 • Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
 • secretariaat@groningermonument.nl
 • @gr_monument
 • 06 21 805 668 (voorzitter)
 • inschrijving KvK nummer 068679785
 • Banknummer NL11 INGB 0007 6939 59

Bijeenkomsten

Mei   2019
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed

Voorwaarden lidmaatschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met een minimale contributie van € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld door de ALV op 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer en gebruikersnaam op de ledenlijst (gebruik daarom nooit uw mailadres als gebruikersnaam);
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover apart bericht. U kunt dit op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • uw naam is eveneens zichtbaar in het interne mailsysteem waarmee leden elkaar onderling berichten kunnen sturen zonder dat uw mailadres zichtbaar wordt;
 • in deze verkorte inschrijfprocedure wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd. U ontvangt over enkele weken een automatisch gegenereerd bericht met daarin het verzoek uw profielgegevens verder te completeren;
 • u kunt dan eveneens aangeven of u al of niet akkoord gaat met het vermelden van enkele andere gegevens op de ledenlijst;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de leden via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de ledenlijst is alleen in te zien door de leden van de vereniging;
 • u kunt uw lidmaatschap op ieder moment beeindigen. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat. Al uw gegevens worden daarna uit ons systeem verwijderd. 

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Voorwaarden donateurschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • de minimale bijdrage voor donateurs is € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld op de ALV van 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover bericht. U kunt de automatische incasso op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, donateurnummer en gebruikersnaam op de donateurslijst;
 • uw mailadres en wachtwoord zullen nooit zichtbaar zijn voor anderen;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de donateurs via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de donateurslijst is alleen in te zien door de leden en donateurs van de vereniging.

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.