Artikelen uit onze nieuwsbrieven

het verdwenen groningen 800x600Eén van de doelstellingen van de VGME bestaat uit het registreren van bedreigde en gesloopte panden. Daarbij gaat het ons vanzelfsprekend om rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. In een vroeg stadium kwamen we hierover in contact met het Dagblad van het Noorden dat al een plan had om dit voor álle door aardbeving bedreigde en gesloopte panden te doen. Dit resulteerde in het project ‘Het Verwenen Groningen’.

logo libau sponsorEindelijk is het zover! Libau heeft de opdracht gekregen het Erfgoedloket in de benen te zetten. Wij feliciteren Libau van harte met het verkrijgen van deze opdracht. Een mooie uitdaging. 

  

zeerijp bovenWij zijn blij dat verschillende leden de moeite hebben genomen om mee te doen aan de twee kleine onderzoeken zoals gevraagd in onze vorige nieuwsbrief. In de enquete, waarin gevraagd werd of er behoefte is aan kleine gespreksgroepen, hebben de leden een duidelijk signaal afgegeven.

 

derk gekniptkopieDe komende tijd wordt het druk voor het bestuur: de vereniging begint 'op stoom' te komen. Wij beseffen dat we prioriteiten moeten gaan stellen. Deze prioriteiten zullen in belangrijke mate bepaald worden door de speerpunten die we gaandeweg hebben gedefinieerd. Belangrijkste speerpunt is natuurlijk het komen tot oplossingen voor onze leden als het gaat om schadeherstel, schadepreventie en waardecompensatie. Maar er zijn meer speerpunten... 

In de ledenvergadering is duidelijk aangegeven dat het mogelijk maken van het onderling ontmoeten van leden om kennis en ervaring uit te wisselen als één van de belangrijke taken van de vereniging wordt gezien. Voor het bestuur is dit één van de speerpunten van het beleid. Wij zijn momenteel met een aantal personen in gesprek om een lezing te geven over de positieve ervaringen die men heeft met het oplossen van de schadeproblematiek en het versterkingsprogramma.

Eindelijk is het mogelijk om een digitale ledenlijst beschikbaar te hebben op de website. Een dergelijke ledenlijst kan waardevol zijn voor de leden om onderling contact te leggen. De basis voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Maar het gaat ook om privacygevoelige informatie. Vandaar dat we eerst uw mening willen weten voordat we de digitale ledenlijst publiceren . Uiteraard is een dergelijke lijst alleen voor de leden.