gronings dorpsgezichtGRONINGEN – De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) start deze maand een campagne om nieuwe leden te werven. De vereniging bestaat sinds 2017 en heeft inmiddels ruim 200 leden. Het belangrijkste doel van de vereniging is opkomen voor de belangen van erfgoedeigenaren in de afhandeling en preventie van aardbevingsschade. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat de vereniging zich namens zo veel mogelijk leden kan laten horen. Eigenaren en bewoners van monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden in de provincie Groningen kunnen binnenkort dan ook een brief van de vereniging verwachten met een oproep om lid te worden. De provincie Groningen levert een financiële bijdrage aan deze campagne, zij vindt het belangrijk dat individuele monument eigenaren zich verenigen om zo hun stem te laten horen. 

  

Aanleiding van het oprichten van de vereniging was het feit dat veel particuliere eigenaren en bewoners van het gebouwde erfgoed zich onvoldoende gehoord voelden door de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van bevingsschade. Binnen en buiten de VGME maken de leden zich sterk voor betere oplossingen voor schadeherstel en -preventie bij monumenten. Voorzitter van de VGME, Derk Kremer: “Voor monumenten geldt eigen wet- en regelgeving en de restauratie vraagt om specialistische kennis. Wij merken dat deze kennis vaak onvoldoende aanwezig is bij de partijen die beslissen over herstel en preventie van aardbevingsschade. Een vereniging helpt ons om namens de individuele eigenaren meer inspraak te krijgen en op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken, met als uiteindelijk doel het behoud van het cultureel erfgoed in de provincie Groningen."

 

Wat doet de VGME?

De VGME behartigt de belangen van haar leden door zich sterk te maken voor een zorgvuldige en op cultureel erfgoed toegespitste oplossing voor schadeherstel, schadepreventie en waardecompensatie. De vereniging zet zich daarbij in voor gelijke en zorgvuldige behandeling en bescherming van alle erfgoedpanden in het risicogebied; dit zijn zowel rijksmonumenten en gemeentemonumenten als karakteristieke en beeldbepalende panden. De VGME doet dit onder andere door heldere afspraken na te streven met instanties die verantwoordelijk zijn voor schadeafhandeling en -preventie. De VGME is onder andere betrokken geweest bij het tot stand komen van de stimuleringsregelingen om het onderhoud aan rijksmonumenten weer vlot te trekken (RORG en GRRG), de opzet van het Erfgoedloket, heeft mede gezorgd dat het ministerie van OCW meer betrokken wordt bij de afhandeling van schadeproblematiek en is de aanleiding geweest voor een motie over het behoud van beeldbepalende panden begin dit jaar. 

 

Samen staan voor behoud erfgoed

Dankzij de tweehonderd leden erkennen belangrijke stakeholders in het aardbevingdossier de VGME inmiddels als belangrijke spreekbuis van de individuele erfgoed eigenaren. Denk daarbij aan de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, diverse Tweede Kamerleden, de Provincie Groningen, Gemeenten in het aardbevingsgebied, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, de NCG en diverse erfgoedorganisaties in de regio. Via een ledenwerfactie wil de VGME haar positie verder versterken. Groningen telt ruim 10.000 rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden. Daarvan zijn de meeste in handen van particulieren en kleine stichtingen.  Door lid te worden van de VGME (voor slechts  25 euro per jaar) kun je ook je stem laten horen. De leden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd en de leden kunnen onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Op die manier kunnen we samen het Groninger erfgoed beschermen.

 

Iedereen is welkom

De VGME gaat eigenaren en bewoners van een groot aantal monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden in de provincie Groningen aanschrijven. De gegevens van deze panden zijn beschikbaar gesteld door de betreffende gemeenten. Daarmee is een groot deel van eigenaren in beeld maar vast niet alle. De vereniging wil via deze weg ook erfgoed eigenaren die geen brief ontvangen van harte uitnodigen om lid worden. Dat kan via de website van de VGME (www.groningermonument.nl). 

 

Steun van Provincie Groningen  

De ledenwerfactie is mede mogelijk dankzij een investeringssubsidie van de Provincie Groningen. Gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk: “Ook de provincie heeft erfgoed heel hoog in het vaandel staan. Monumenten en karakteristiek panden maken dat wij ons thuis voelen, maken Groningen tot Groningen. Als erfgoed verdwijnt dan is het ook weg, we kunnen het niet zo maar vervangen. Het is heel belangrijk dat individuele eigenaren zich laten horen en de VGME biedt daarvoor een goede mogelijkheid. De Provincie heeft waardering voor de oplossingsgerichte aanpak en de constructieve opstelling die de VGME tot nu toe heeft laten zien. Vandaar dat wij het belangrijk vinden een financiële bijdrage te leveren aan deze ledenwerfactie”.   

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Derk Kremer, voorzitter VGME. Telefoon 06 21 805 668