Overzicht persberichten

gronings dorpsgezichtGRONINGEN – De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) start deze maand een campagne om nieuwe leden te werven. De vereniging bestaat sinds 2017 en heeft inmiddels ruim 200 leden. Het belangrijkste doel van de vereniging is opkomen voor de belangen van erfgoedeigenaren in de afhandeling en preventie van aardbevingsschade. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat de vereniging zich namens zo veel mogelijk leden kan laten horen. Eigenaren en bewoners van monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden in de provincie Groningen kunnen binnenkort dan ook een brief van de vereniging verwachten met een oproep om lid te worden. De provincie Groningen levert een financiële bijdrage aan deze campagne, zij vindt het belangrijk dat individuele monument eigenaren zich verenigen om zo hun stem te laten horen. 

Het gebouwde erfgoed in onze door aardbevingen bedreigde provincie wordt nog steeds buiten-proportionele bedreigd door onduidelijke procerdures, willekeur en onzorgvuldigheid. Er zijn nog teveel verschillen in benadering én bescherming als het gaat om monumenten, karakteristieke of beeldbepalende panden. De eigenaar komt terecht in een bureaucratisch moeras. Om meer duidelijkheid te krijgen voor de invididuele eigenaar organiseert de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een informatiebijeenkomst voor de eigenaren/bewoners van gebouwd erfgoed.

Afgelopen dagen heeft de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een brief verstuurd naar de leden van de vaste Commissie EZK, de leden van de vaste Commissie OCW en de leden van de Provinciale Staten van Groningen.