derk gekniptkopieZo vlak voor de vakantie nog even een korte nieuwsbrief van de vereniging. Voordat u zich afvraagt of de vereniging nog wel bestaat. Gelukkig is dit laatste nog steeds het geval. En dat is maar goed ook: want stellen we ons afhankelijk op van de verantwoordelijke partijen in het aardbevingsdossier, hebben we nog een bijzondere lange weg te gaan voordat er een oplossing komt. Als die er al komt?

Het afgelopen kwartaal wordt vooral gekenmerkt door onzekerheid en, dat kunnen we rustig stellen, bestuurlijke chaos. Gemeenten, provincie en rijksoverheid zitten duidelijk niet op één lijn. Dat is jammer. Meer dan ooit zitten we hier gezamenlijk in een conflictmodel. Een conflictmodel kent per definitie alleen maar verliezers. Dat is dan ook de reden dat wij als vereniging steeds maar uitdragen dat we uit het conflictmodel moeten en gezamenlijk moeten werken aan een oplossingsmodel. Maar is er dan een oplossing? Jazeker, die is er. Voor ons is dat nog steeds het procesmodel zoals we dat op de ledenvergadering van vorig jaar hebben gepresenteerd. In dit model staat de gedupeerde eigenaar centraal en heeft hij of zij zelf de regie in handen. Dit model hebben we het afgelopen jaar steeds voorgelegd aan de verschillende bestuurders, inclusief onze minister. Het is vaak de basis van onze gesprekken met de belangrijkste stakeholders in het aardbevingsdossier. We merken dat er draagvlak ontstaat voor ons oplossingsmodel. Het is daarom niet allemaal kommer en kwel de afgelopen tijd: het bestuur van onze vereniging  ziet zeker lichtpuntjes. Hoewel we ons realiseren dat het niet op korte termijn allemaal in orde komt. We houden u op de hoogte.