zandeweer bovenInmiddels is ook de uitslag bekend over de enquête die we hebben gehouden onder de leden over het wel of niet beschikbaar zijn van een digitale ledenlijst. Ook in deze enquête is een duidelijk signaal afgegeven door de leden: het bestuur heeft op basis van deze uitslag dan ook een beslissing genomen.

 

Met de uitslag van deze enquête is een duidelijk signaal afgegeven: de leden willen graag dat er een digitale ledenlijst is op de website. Er is zelfs een voorkeur uitgesproken dat elk lid op deze ledenlijst moet komen te staan (57%). Echter, het bestuur is van mening dat vanwege privacy redenen, de leden zelf moeten kunnen kiezen of ze wel of niet met een beperkt aantal gegevens op de lijst komen te staan. Eventueel kan hierover in een eerstvolgende ledenvergadering nogmaals worden gestemd. 

De uitslag is: 

uitslag

Wat gaat er verder gebeuren?

We gaan er nu aan werken om een digitale ledenlijst aan te leggen. Dat betekent dat elk lid nu standaard op de ledenlijst komt te staan. Deze ledenlijst is alleen beschikbaar voor leden en niet voor donateurs of bezoekers van de website. We kennen een tweetal lijsten en een overzichtskaart. Een voorbeeld van de lijsten en de kaart ziet u onderaan de webpagina. 

Let op: de naam van elk ingeschreven lid blijft altijd zichtbaar. Verder is het altijd mogelijk dat een willekeurig lid een mail kan sturen naar een 'niet zichtbaar' lid. Echter zonder dat het mailadres zichtbaar is. 

Op dit moment is er nog maar een klein percentage dat zijn of haar gegevens volledig heeft ingevuld. Degene die dit nog niet heeft gedaan, kan dit alsnog doen. Ga in dat geval naar 'wijzigen profiel gegevens' (u moet wel ingelogd zijn). Daar staat ook aangegeven welke van uw gegevens zichtbaar zijn op de ledenlijst. 

 

De digitale ledenlijst:

ledenlijst

Op deze manier kunt u leden zoeken die bij u in de buurt wonen of die eenzelfde pand bezitten als uzelf. Via het email adres kunt u contact zoeken met het betreffende lid. 

 

 

 

De 'schadelijst':

schadelijst

In dit overzicht kunt u voor elk lid zien in welk stadium van elk van de drie schadeprocessen hij of zij zich bevindt (indien ingevuld). Dit kan helpen als u leden zoekt die  zich in eenzelfde fase van een schadeproces bevindt. 

 

Het geografisch overzicht:

geografie leden

Deze kaart geeft een overzicht waar de leden wonen. Indien u op het betreffende logo klikt, ziet u een scherm met daarin de naam van het lid en het type pand. Verder (indien ge-upload) een foto en een foto van het pand (de zgn. cover-foto)