Artikelen uit onze nieuwsbrieven

logo vvgme schaduw FotorGisteravond een zeer geslaagde "Informatiebijeenkomst Erfgoedpanden" gehad die georganiseerd was door de Vereniging Groninger Monument Eigenaren. In de bijzonder mooie en sfeervolle Kabzeël kerk in Appingedam (architect Egber Reitsma). Sprekers van het NCG, Erfgoedloket en TNO. Grote opkomst van circa 170 leden en niet-leden. Deze laatsten waren welkom in het kader van onze ledenwerving. Veel informatie gekregen en helaas niet op alle vragen een antwoord. Veel is nog onduidelijk.

derk gekniptkopie

Het is al weer even geleden dat de betrekkelijke rust van de zomervakantie achter ons ligt. Sindsdien zijn er al weer de nodige gesprekken gevoerd met diverse stakeholders in het aardbevingsdossier, zijn er weer een aantal bestuursvergaderingen geweest, zijn de voorbereidingen voor een informatiebijeenkomst in volle gang en hebben we de eerste, echte Algemene Leden Vergadering gehad.

Wat betreft de hoogte van de contributie en de inning van de contributie gaat er de komende periode het nodige veranderen. In 2017 en 2018 was de contributie van de leden en de vrijwilige bijdrage van de donateurs gesteld op minimaal € 5,00 per jaar. Het bestuur was er bij de vaststelling van deze contributie vanuit gegaan dat er instanties/organisaties zouden zijn die ons werk van harte willen steunen met een financiele bijdrage.

logo vvgmeOndanks de vele positieve ontwikkelingen, maakt het bestuur zich grote zorgen over de continuïteit van de vereniging. Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden en verder zijn er twee commissieleden (bouwtechnische commissie en de juridische commissie). Dit aantal is te weinig om alle beoogde activiteiten op een fatsoenlijke manier te kunnen uitvoeren. Het werk loopt ons daadwerkelijk over de schoenen. Het moet er allemaal “even tussendoor”, naast de reguliere, eigen werkzaamheden van de bestuursleden. Het probleem is dat we met deze bezetting niet aan de verwachtingen van de leden kunnen voldoen. 

derk gekniptkopieZo vlak voor de vakantie nog even een korte nieuwsbrief van de vereniging. Voordat u zich afvraagt of de vereniging nog wel bestaat. Gelukkig is dit laatste nog steeds het geval. En dat is maar goed ook: want stellen we ons afhankelijk op van de verantwoordelijke partijen in het aardbevingsdossier, hebben we nog een bijzondere lange weg te gaan voordat er een oplossing komt. Als die er al komt?

Momenteel zijn we druk bezig om onze vereniging verder vorm te geven. Inmiddels hebben we ook wat financiële armslag dankzij een subsidie van de provincie Groningen. Hiermee kunnen we werken aan het vergroten van het contact met onze leden én aan het werven van nieuwe leden. Beiden zijn belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging en het zijn van een goede gesprekspartner voor de stakeholders in het aardbevingsdossier.