Informatieblad Rijksmonumenten in de omgevingsvergunning

Deze brochure schetst de vergunningprocedure voor rijks­ monumenten per 1 januari 2012 en is bestemd voor het bevoegd gezag, meestal de gemeente.
De monumentenvergunning is in 2010 samen met andere vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu opgegaan in een integrale omgevings­ vergunning. De aanvrager kan daarvoor online terecht bij één loket.

File Name: rijksmonumenten-omgevingsvergunning.pdf
File Size: 768.02 KB
File Type: application/pdf
Created Date: 12-07-2018