Van de voorzitter......(10)

derk gekniptkopieHet is alsof we als vereniging de afgelopen maanden in een soort sluimerstand hebben gestaan. Door alle maatregelen als gevolg van het uitbreken van het Covid-19 virus waren we genoodzaakt verschillende activiteiten te temperen of helemaal te stoppen. Onder dit laatste vielen de geplande bijeenkomsten, waaronder een ALV. Maar inmiddels zijn we ontwaakt uit de sluimerstand...

De maatregelen zijn inmiddels versoepeld, hoewel enkele voorschriften ons nog wel dwingen om met een aangepast programma te komen. Als bestuur hebben we inmiddels een aantal keren een telefonische vergadering gehad en zijn we druk met de voorbereidingen bezig voor een serie nieuwe bijeenkomsten in de tweede helft van het jaar en, als belangrijkste op de korte termijn, de publicatie van de resultaten van het verkennend onderzoek. 

Rapport verkennend onderzoek

In de 'rustperiode' hebben we de mogelijkheid aangegrepen om het door de heer Siebinga opgeleverde eindrapport over het verkennend onderzoek, te laten reviewen door iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. Ieder kreeg de mogelijkheid om het rapport te toetsen op onjuistheden en/of onvolledigheden. Voor zover het zijn of haar eigen bijdrage betrof. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt en dit alles komt de kwaliteit ten goede. Het aantal op- of aanmerkingen was een reden om het rapport op een aantal punten aan te passen. Maar al met al viel het ontzettend mee. Geen ingrijpende correcties. Dat betekent dat het rapport nu klaar is voor publicatie.

Overhandiging van het rapport

Aanvankelijk waren we van plan om de publicatie van het rapport groots op te zetten: een overdracht aan de Gedeputeerde in aanwezigheid van onze leden, personen die aan het onderzoek hebben deelgenomen en de pers. Dat is onder de huidige omstandigheden onmogelijk gebleken. Daarom maken we er een 'tweetrapsraket' van. Als eerste zal op donderdag 18 juni a.s. de overhandiging plaatsvinden van het rapport aan de Gedeputeerde Miriam Wulfse in aanwezigheid van de pers en enkele genodigden. Dat is tevens het moment waarop we het rapport gaan vrijgeven. Dat is ook het moment waarop we het rapport sturen naar onze minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Met een cc naar de ministers Wiebes en Ollongren. Het zijn vooral de minister van OCW en de Gedeputeerde die achter ons initiatief staan om tot een kanteling van de aanpak te komen zoals in onze zienswijze vastgelegd.

In de loop van de zomer willen we dan het rapport aanbieden aan de leden. Zo mogelijk gecombineerd met de vertegenwoordigers van de organisaties die aan het onderzoek hebben meegedaan. In welke vorm we dit gaan doen, zijn we ons nog over aan het beraden. Best lastig, maar we komen er uit!

Publicatie van het rapport

Vanaf donderdag 18 juni, 16:30 uur is het rapport te downloadan vanaf onze website. U krijgt hierover bericht via mail met de bijbehorende link. Inmiddels heeft er ook een interview plaats gehad met onze verkenner, de heer Pieter Siebinga. Ook dit interview wordt op dat moment vrijgegeven. 

Wij onderkennen dat het rapport een lijvig document is geworden. Hoewel waardevol voor de vereniging, is het daardoor minder leesbaar geworden voor de gemiddelde lezer. We hebben daarom besloten om er een samenvatting van de maken in de vorm van een brochure. Ook deze kunt u vanaf dat moment inzien en/of downloaden. Overigens zal deze samenvatting gestuurd naar de leden waarvan we de adresgegevens hebben. In de uw toegestuurde mail hebt u kunnen zien of wij over uw adresgegevens beschikken. 

Op het moment van de publicatie zal het rapport ook breed onder de aandacht worden gebracht van de overheid en de politiek. Ook zij zullen het rapport ontvangen. 

Bijeenkomsten

Zoals al eerder aangegeven, zijn wij op dit moment ook bezig om te kijken in hoeverre we in de tweede helft van het jaar aangepaste bijeenkomsten kunnen organiseren. O.a. over verduurzaming maar ook over de rol van een restauratie architect in de door ons gewenste aanpak. Maar er zijn meer thema's. We zullen echter een geschikte lokatie (en betaalbaar) moeten vinden waar we de 1,5 meter voorwaarde in acht kunnen nemen. Het moge ook duidelijk zijn, dat we helaas met een reserveringssysteem moeten gaan werken. Maar ondanks alle beperkingen willen we onze leden toch graag weer in de gelegenheid stellen elkaar te ontmoeten.

We houden u op de hoogte.