Sloop huis slachtoffer aardbeving Groningen MG 7591Onderstaand de brief die onlangs naar de heer Wiebes, minister van EZK,  is gestuurd. Hierin uiten wij onze zorgen over de het oneigenlijk gebruik van het argument dat versterken te duur zou zijn en er dus maar gesloopt moet gaan worden. Wij pleiten in deze brief voor het loslaten van het 150%  criterium van de herbouwwaarde voor ons erfgoed.

 

Zijne Excellentie de heer E.D. Wiebes
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

Groningen, 3 maart 2018

 

Betreft: loslaten 150% versterkingscriterium voor het erfgoed

 

Hooggeachte heer Wiebes,

De afgelopen weken is het bestuur van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren nogmaals geconfronteerd met ontwikkelingen die ons grote zorgen baren als het gaat om het behoud van het gebouwde erfgoed in het aardbevingsgebied. Recentelijk hebben zich een aantal situaties voorgedaan waaruit blijkt dat ons waardevolle erfgoed in ernstige mate bedreigd wordt door sloop. De schaal waarop en de snelheid waarmee verdient absoluut uw aandacht.

Wij realiseren ons dat het normaal is dat een gebied aan verandering onderhevig is: dit geeft een bepaalde dynamiek die maatschappelijk ook geaccepteerd is. Dat heeft tot gevolg dat incidenteel delen van ons erfgoed verloren gaan of juist weer in ere worden hersteld. Wat ons echter grote zorgen baart is het verdwijnen van delen van ons erfgoed in een aanzienlijk hoger tempo dan vóór de aardbevingsproblematiek aan de orde was. En, minstens zo erg, dat té vaak en té gemakkelijk het argument wordt gebruikt dat versterken te duur zou zijn. De schaal waarop en de snelheid waarmee dit momenteel in gang gezet wordt, is voor ons als vereniging onacceptabel.

Op dit moment hebben rijks- en gemeentemonumenten voldoende bescherming tegen ongewenste sloop door de voorgenomen versterkingoperaties in het aardbevingsgebied. Dit geldt echter niet voor de beeldbepalende en karakteristieke panden in dit gebied. De Nationaal Coordinator Groningen hanteert momenteel een criterium van 150% van de herbouwwaarde om te bepalen of er versterkt of gesloopt gaat worden. Dit kan tot gevolg hebben dat grote delen van ons erfgoed alsnog gesloopt gaan worden. Simpelweg omdat de kosten van de versterking boven deze norm uitkomen.
De Vereniging Groninger Monument Eigenaren wil, speciaal voor het aardbevingsgebied, een Status Aparte voor deze beeldbepalende en karakteristieke panden. Dit houdt in dat de koppeling van dit deel van het erfgoed aan eerdergenoemd criterium moet worden losgelaten. Door het loslaten van dit criterium wordt verdere invulling gegeven aan de overgenomen motie (nummer 416, 16 januari 2018) van onze kamerleden Carla Dik-Faber en Henk Nijboer over het erfgoed.
Sloop is namelijk geen optie en economisch gewin mag, als het om het erfgoed gaat, nooit de boventoon voeren.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het niet het doel van de vereniging is om van de provincie Groningen een openluchtmuseum te maken. Ook in de nabije toekomst zullen er omstandigheden zijn dat delen van ons erfgoed aangepast of wellicht gesloopt moeten gaan worden. Uiteraard heeft de eigenaar-bewoner hierover het laatste woord. Maar op de schaal en de snelheid waarmee er nu gesloopt dreigt te worden, zal een halt moeten worden toegeroepen.

Wij vertrouwen er op u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben en wachten uw reactie af.

Namens de leden en het bestuur van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren,

met vriendelijke groet,

 

 

ir. Derk K. Kremer (voorzitter VGME)

 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed
Op 10 september a.s. is de volgende ledenvergadering. Noteer alvast in uw agenda

Gebruikersvoorwaarden:

Indien u instemt met de gebruikersvoorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer en gebruikersnaam op de ledenlijst (gebruik daarom nooit uw mailadres als gebruikersnaam);
 • uw naam is eveneens zichtbaar in het interne mailsysteem waarmee leden elkaar onderling berichten kunnen sturen zonder dat uw mailadres zichtbaar wordt;
 • in deze verkorte inschrijfprocedure wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd. U ontvangt over enkele weken een automatisch gegenereerd bericht met daarin het verzoek uw profielgegevens verder te completeren;
 • u kunt dan eveneens aangeven of u al of niet akkoord gaat met het vermelden van enkele andere gegevens op de ledenlijst;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de leden via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de ledenlijst is alleen in te zien door de leden van de vereniging;
 • u kunt uw lidmaatschap op ieder moment beeindigen. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat. Al uw gegevens worden daarna uit ons systeem verwijderd. 

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Gebruikersvoorwaarden:

Indien u instemt met de gebruikersvoorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, donateurnummer en gebruikersnaam op de donateurslijst;
 • uw mailadres en wachtwoord zullen nooit zichtbaar zijn voor anderen;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de donateurs via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de donateurslijst is alleen in te zien door de leden en donateurs van de vereniging.

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.