derk gekniptkopieAl weer een nieuwsbrief? Gedurende de zomermaanden hebt u niet veel van ons gehoord en nu komt er vrijwel maandelijks een nieuwsbrief. En dat is niet zomaar. We hebben gemerkt dat onze vereniging steeds meer gezien en gehoord wordt bij diverse organisaties die te maken hebben met de aardebevingsproblematiek in onze provincie. En dit is nog maar het begin...

De laatste tijd zijn we hard bezig om draagvlak te creeeren bij de overheid, provincie, gemeenten, erfgoedinstellingen en bij organisaties die belast zijn met het oplossen van de schade problematiek in brede zin. En niet zonder succes. In de meeste gevallen wil men graag ons verhaal horen. Hoe wij aankijken tegen het oplossen van de problematiek van schade aan ons gebouwde erfgoed. Een aantal keren hebben we te horen gekregen dat we een duidelijk verhaal hebben en een heldere boodschap. Maar zoals al eerder aangegeven, dit is nog maar het begin. We zijn er nog lang niet. 

Maar ook het contact met de leden is belangrijk: de afgelopen maanden is het te stil geweest. Daar gaat de komende tijd ook verandering in komen. Er zullen het komende jaar een aantal themabijeenkomsten georganiseerd worden. Maar ook gaan we kleine gespreksgroepen opzetten. Hierover is door de leden een duidelijk signaal afgegeven. Het gaat ons niet snel genoeg, maar we zijn ons bewust dat we als vrijwilligersorganisatie beperkt zijn in de tijd die we hier in kunnen stoppen. Uitbreiding van het bestuur zou dan ook welkom zijn. Interesse? Neem dan even contact op met ons secretariaat of bel de voorzitter: 06 21 805 668. 

Een mooie opsteker voor de vereniging was het feit dat de voorzitter, als één van de vier erfgoedorganisaties in onze provincie, werd uitgenodigd deel te nemen aan een ronde tafel bijeenkomst met minister Wiebes en zijn gevolg. Voor ons is dit een duidelijke erkenning dat we een partij zijn waar men niet meer om heen kan. We hebben een stem. Deze stem kan nog krachtiger worden als we meer leden hebben. Het blijkt dat er nog heel veel eigenaren zijn die nog nooit van ons hebben gehoord. Jammer. We moeten er voor waken dat we wel voldoende bekendheid hebben bij overheidsinstellingen, maar niet bekend zijn bij eigenaren van rijks- en gemeentemonumenten en bij eigenaren van beeldbepalende en karakteristieke panden. Om deze laatste categorie maken we ons ernstig zorgen: in feite is deze categorie erfgoed nog steeds vogelvrij. Ze hebben geen enkele beschermde status. Wij stellen ons op het standpunt dat dit moet veranderen. Begin volgend jaar is het de bedoeling om een wervingscampagne te starten onder de eigenaren van genoemd erfgoed. Maar ook u kunt ons helpen: wijs uw buren of vrienden op onze vereniging. Het zou mooi zijn als zij zich ook aanmelden als lid. Voor € 5,00 per jaar hoef je het niet te laten...