zeerijp bovenWij zijn blij dat verschillende leden de moeite hebben genomen om mee te doen aan de twee kleine onderzoeken zoals gevraagd in onze vorige nieuwsbrief. In de enquete, waarin gevraagd werd of er behoefte is aan kleine gespreksgroepen, hebben de leden een duidelijk signaal afgegeven.

 

De uitslag is duidelijk: 58% heeft de voorkeur uitgesproken dat er behoefte is aan gespreksgroepen met een niet te hoog aantal en bij één van de leden thuis. Ook hebben leden aangegeven hun eigen huis hiervoor beschikbaar te willen stellen. Circa 30% heeft geen behoefte. 

Het bestuur gaat hiermee aan de slag: in januari gaan we een aantal leden uitnodigen die zo mogelijk een gespreksgroep bij hun in de buurt willen organiseren. Met hen gaan we doornemen hoe we deze gespreksgroepen vorm willen geven. We moeten er namelijk voor waken dat het geen 'klachtenbureau' wordt met alleen maar kommer en kwel. 

Het is de bedoeling dat de leden elkaar onderling kunnen helpen in de ingewikkelde schadeprocessen en elkaar kunnen versterken. Voor het bestuur is het belangrijk te weten welke thema's hoog op de agenda staan zodat we in breder verband themabijeenkomsten kunnen organiseren. Hiervoor zullen wij eventueel ervaringsdeskundigen uitnodigen. Binnenkort komen wij hierop terug.

De uitslag:

uitslag 1

uitslag 2