Sloop is geen optie ...

In de ledenvergadering is duidelijk aangegeven dat het mogelijk maken van het onderling ontmoeten van leden om kennis en ervaring uit te wisselen als één van de belangrijke taken van de vereniging wordt gezien. Voor het bestuur is dit één van de speerpunten van het beleid. Wij zijn momenteel met een aantal personen in gesprek om een lezing te geven over de positieve ervaringen die men heeft met het oplossen van de schadeproblematiek en het versterkingsprogramma.

Uiteraard moet het passen in de visie van de vereniging: de eigenaar zelf de regie in handen, al of niet met medewerking van de instanties die officieel belast zijn met het afhandelen van de schade en de versterking. En het moet van toegevoegde waarde zijn voor de leden. Wij zullen daarom binnenkort starten met het organiseren van themabijeenkomsten waarin ook de gelegenheid is voor de leden om elkaar onderling te leren kennen en contacten te kunnen leggen. 

Naast het organiseren van themabijeenkomsten is tijdens de ledenvergadering door verschillende leden het idee aangedragen om ook in kleiner verband de mogelijkheid te hebben elkaar te ontmoeten. Dit kunnen zijn kleine gespreksgroepen of huiskamerbijeenkomsten. Deze groepen worden gevormd door leden die, bijvoorbeeld, bij elkaar in de buurt wonen of die in dezelfde fase van het afhandelen van de schadeproblematiek zitten. 

Als bestuur willen wij hier graag de nodige energie in stoppen om dergelijke bijeenkomsten te organiseren en te faciliteren. Maar voordat wij dit doen, willen wij eerst graag weten of dit breder leeft onder de leden. Om hier inzicht in te krijgen, hebben wij een klein onderzoek opgezet. Het onderzoek bestaat uit een vijftal vragen die beantwoord moeten worden. Het kost u nog geen 10 minuten om de vragen te beantwoorden. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u aan dit onderzoekje zou willen meewerken. Voor ons is het belangrijk hoe er over de (kleine) gespreksgroepen gedacht wordt. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek. Wilt u meedoen? Klik dan op onderstaande button. Om misbruik te voorkomen, is het belangrijk dat u eerst inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga naar het onderzoek

 

 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed