Op maandag 17 juli ontvingen wij een mail van de heer Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), met daarin de volgende uitnodiging:

 

Nu er een vereniging van particuliere monumenteigenaren in het aardbevingsgebied is opgericht en actief is, leek ons goed om op redelijke korte termijn een beraad te organiseren waarin deze nieuwe (en zeer gewenste) speler op het veld kan kennismaken met de diverse maatschappelijke monumentenorganisaties, waarin kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en mogelijk afspraken worden gemaakt over het gezamenlijk optrekken vanuit gemeenschappelijke belangen. Op dit moment zijn de NCG en het CVW zich sterker aan het profileren op het erfgoedgebied, is er een nieuwe vertegenwoordiger van de RCE actief en zien we de overheden ontwikkelingen in gang zetten die (ook) van belang zijn (of kunnen zijn) voor monumenteigenaren. Het is ons inziens goed om elkaar in ieder geval van al deze ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Het bestuur is van mening dat het in het belang van onze leden is om hieraan deel te nemen. Gezamenlijk kunnen we sterker staan in het bureaucratische moeras waarin we dreigen te verzanden. Binnenkort zal een eerste overleg plaatsvinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte.