Afgelopen zomer is er contact geweest met Theo Hoek van Libau in Groningen. De heer Hoek staat volledig achter het initiatief van de oprichting van onze vereniging en zou graag zien dat wij voortaan deelnemen aan het Erfgoedberaad Groningen. Onze vereniging vertegenwoordigt een groep van eigenaren van het  erfgoed, iets wat andere stichting of verenigingen op dit gebied moeten missen. Dat maakt onze positie sterker.

In het Erfgoedberaad zijn veel organisaties vertegenwoordigd die een belang hebben bij het behoud van het erfgoed in onze provincie. Vast onderdeel op de agenda is de problematiek van de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in onze omgeving. Het Erfgoedberaad Groningen komt ongeveer vier keer per jaar bijelkaar.  Het Erfgoedberaad wordt ingezet als klankbordgroep voor zowel het Groninger Gasberaad en de maatschappelijke stuurgroep, als voor het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed.

Het Erfgoedberaad Groningen stelt zich op het standpunt dat het behoud van erfgoed ten allen tijde voorop moet staan. In de urgentie van de aardbevingsproblematiek en grootschaligheid van de versterkingsopgave mag het Gronings erfgoed nooit ondergesneeuwd raken

De volgende organisaties nemen deel aan het Erfgoedberaad Groningen:

 • Molenhuis / Museumhuis (Erfgoedpartners)
 • Monumentenwacht Groningen
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Het Groninger Landschap
 • Libau
 • Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland
 • Landschapsbeheer Groningen
 • Stichting behoud kerkelijke gebouwen Noord Nederland
 • Boerderijenstichting Groningen
 • Stichting DBF
 • Heemschut
 • Groninger Monumentenfonds
 • Nederlandse Tuinen Stichting