Hoewel nog geen Algemene Leden Vergadering, is de eerste bijeenkomst met (aspirant) leden van de vereniging een feit geweest. Met een opkomst van circa 50 personen is dit een goede opkomst te noemen. Maar er zijn ook veel (aspirant)leden geweest die keurig aangegeven hebben dat ze verhinderd waren te komen. Zowel de opkomst, als de afmeldingen werden door het bestuur bijzonder op prijs gesteld. 

Tijdens de vergadering zijn er veel punten aan de orde geweest die betrekking hebben op zowel het schadeherstel, de schadepreventie als ook de waardecompensatie. Dit laatste is misschien enigszins onderbelicht geweest, maar is minstens zo belangrijk als de andere twee. Ook is gebleken dat menigeen een ruime ervaring heeft met de schadeproblematiek: zowel positieve als negatieve. Ervaringen waar de leden onderling hun voordeel mee kunnen doen. Zoals in de verandering al aangegeven, is kennisuitwisseling één van de speerpunten van het bestuur. 

Uitgebreid is stil gestaan bij onze visie, missie, strategie en doelstellingen. Dit is de basis voor de te volgen koers met concrete stappen die we willen gaan zetten. Stappen waar we ons de komende tijd over gaan buigen. Uit de vergadering is gebleken dat de stappen vooral betrekking moeten gaan hebben op de kennisuitwisseling en de ondersteuning van onze leden bij het doorlopen van de processen van schadeherstel, schadepreventie en waardecompensatie. Het bestuur heeft hierover wel gedachten hoe dit vorm te geven, maar zal dit de komende periode uitwerken en terugkoppelen met de leden. 

Uiteraard is het niet mogelijk geweest om aan de verwachtingen van iedereen te voldoen tijdens deze vergadering. Daarvoor waren de verwachtingen te verschillend en de tijd te kort. Na afloop hebben we echter verschillende positieve reacties gekregen van leden die de oprichting van de vereniging een goed initiatief vinden. De ambities zijn hoog, maar we zullen als bestuur duidelijke prioriteiten moeten gaan stellen de komende tijd. Ook dit gaan we terugkoppelen met de leden. Zoals de voorzitter al heeft aangegeven, moeten we de komende tijd de vereniging volwassen laten worden en een goede en constructieve gespreksparter gaan worden voor de partijen die voor de schade afhandeling verantwoordelijk zijn. We hebben gemerkt dat er verschillende leden zijn die zich, samen met het bestuur, sterk willen maken voor een rechtvaardige én ruimhartige vergoeding van de geleden schade in welke vorm dan ook.