logo128Ingestuurd bericht van één van onze leden.

Als particuliere eigenaren van boerderijen en woningen, vaak monumentaal, gelegen in de provincie Groningen, wenden wij ons tot u. Ieder van ons is eigenaar van een voormalige boerderij met bijgebouwen of woning voorzien van een asbesthoudend dak.
Wij hebben ons verenigd in de Contactgroep Asbestwoningen Buitengebied1 om aandacht te krijgen voor onze gemeenschappelijke problematiek: de verplichting tot het saneren van de asbestdaken van onze gebouwen voor 2025

Namens het bestuur heet ik alle leden, donateurs, introducees en leden van de Raad van Advies van harte welkom. Het is bijzonder goed te zien dat er een grote opkomst is.  Voor het bestuur een teken dat we bezig zijn aan een goede zaak. Maar het geeft ook aan dat er verwachtingen zijn!

derk gekniptkopie

Het is al weer even geleden dat de betrekkelijke rust van de zomervakantie achter ons ligt. Sindsdien zijn er al weer de nodige gesprekken gevoerd met diverse stakeholders in het aardbevingsdossier, zijn er weer een aantal bestuursvergaderingen geweest, zijn de voorbereidingen voor een informatiebijeenkomst in volle gang en hebben we de eerste, echte Algemene Leden Vergadering gehad.

logo vvgme schaduw FotorGisteravond een zeer geslaagde "Informatiebijeenkomst Erfgoedpanden" gehad die georganiseerd was door de Vereniging Groninger Monument Eigenaren. In de bijzonder mooie en sfeervolle Kabzeël kerk in Appingedam (architect Egber Reitsma). Sprekers van het NCG, Erfgoedloket en TNO. Grote opkomst van circa 170 leden en niet-leden. Deze laatsten waren welkom in het kader van onze ledenwerving. Veel informatie gekregen en helaas niet op alle vragen een antwoord. Veel is nog onduidelijk.

Wat betreft de hoogte van de contributie en de inning van de contributie gaat er de komende periode het nodige veranderen. In 2017 en 2018 was de contributie van de leden en de vrijwilige bijdrage van de donateurs gesteld op minimaal € 5,00 per jaar. Het bestuur was er bij de vaststelling van deze contributie vanuit gegaan dat er instanties/organisaties zouden zijn die ons werk van harte willen steunen met een financiele bijdrage.