Inloggen

Inloggen met je gegevens

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

VGME doet verkennend onderzoek

vgme enkel logo schaduwDe Vereniging Groninger Monument Eigenaren laat binnenkort een verkennend onderzoek uitvoeren om alle eigenaren van het erfgoed de mogelijkheid van een Integrale aanpak te bieden en daarbij gebruik te maken van één Erfgoedfonds voor wat betreft de financiële afwikkeling van alle onderdelen van de gekozen aanpak. Onder de Integrale aanpak wordt verstaan de mogelijkheid om schadeherstel, versterken, restauratie/onderhoud én verduurzaming in één keer te laten uitvoeren. Essentieel onderdeel van deze aanpak is dat de eigenaar vanaf het begin wordt ondersteund door een (restauratie)architect waarin hij of zij vertrouwen heeft en die het gehele proces van haalbaarheid, planvorming, vergunningen, financiering en uitvoering begeleidt. Dit verkennend onderzoek wordt gedaan als voorbereiding voor een mogelijke pilot volgend jaar.

Soms zijn middelen erger dan de kwaal

goosWel of niet versterken in het aardbevingsgebied? In Groningen lijkt sprake van paniekvoetbal, het risico van verminking van het landschap ligt op de loer.

Deze week discussieerden emeritus prof. dr. Charles Vlek van de Rijksuniversiteit Groningen en wethouder Bé Schollema van Loppersum over de vraag of de versterkingsoperatie van panden in het aardbevingsgebied van Groningen wel of geen doorgang moet vinden. Even kort door de bocht: Vlek vond van niet, Schollema van wel. Ik wil de discussie hier niet overdoen, maar er een argument aan toevoegen. Dat gaat over een kwetsbaar en onvervangbaar deel van de Groninger cultuur. En over middelen die erger zijn dan de kwaal.

Van de voorzitter...... (7)

derk gekniptkopie

Graag willen we u weer even op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen. Sinds de Algemene Leden Vergadering op 5 maart j.l., waar ik u in de openingspeech op de hoogte heb gehouden van het laatste nieuws binnen de vereniging, is er weer veel gebeurd. Binnenkort volgt nog een extra nieuwsbrief over de recente ontwikkelingen. Nu even een aantal ontwikkelingen op een rijtje.

Van de voorzitter...... (8)

derk gekniptkopie

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbrief van ons hebt ontvangen. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de vakanties. Echter, de scholen zijn weer begonnen en het 'normale' leven wordt weer opgepakt. Graag informeer ik u over de recente ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voor onze leden van belang zijn. 

Het bewijsvermoeden

‘Mijnbouwschade nu eenvoudiger en eenduidig te beoordelen’ kopt de TCMG op 24-01-2019 op haar eigen website. Maar wat betekent dit nu voor de individuele woningeigenaar en in het bijzonder onze leden? In het artikel geeft de TCMG aan dat het wettelijk bewijsvermoeden (artikel artikel 6:177a BW) in de praktijk erg vaag zou zijn. Aan termen als ‘naar haar aard’ en ‘redelijkerwijs’ dient te worden voldaan om het wettelijk bewijsvermoeden toe te kunnen passen.

Informatie VGME

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Kamer van Koophandel
068679785

Bankrekening
NL11 INGB 0007 6939 59

Woordvoerder
Goos Gosling Slotegraaf

secretariaat@groningermonument.nl

Recente reacties

  • Informatief
    Het was de eerste keer dat wij aanwezig waren bij een ledenvergadering van de VGME. Het programma was ...

    Lees meer ...

© 2019 Vereniging Groninger Monument Eigenaren