In de tweede helft van 2020 hebben 21 eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen subsidie gekregen voor groot onderhoud of restauratiewerkzaamheden. Er waren 48 aanvragen ingediend. In sommige gevallen ontving de eigenaar ook een bijdrage voor de herbestemming van het monument of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal is er voor ruim 4 miljoen aan subsidies verstrekt. Die komen uit de regeling Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten, bedoeld voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten. In aardbevingsgemeenten konden eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen.

Uit het DvhN van 3 februari j.l.