Sloop is geen optie ...

pm detail 7De oplevering is een belangrijke stap in het afronden van het integraal herstelplan. Zeker als er sprake is van schadepreventie en schadeherstel is belangrijk deze stap zorgvuldig te doorlopen.  

Oplevering: neem een deskundige mee

Als u er zelf niet zo veel verstand van heeft, is het verstandig een deskundige van bijvoorbeeld een bouwkundig adviesbureau of restauratie architect mee te nemen naar de oplevering. Hij of zij ziet meer en weet aan welke bouwkundige en technische eisen herstel/restauratie/versterking allemaal moet voldoen. Als er discussies met de bouwer/restaurateur ontstaan, staat u als eigenaar sterker met zo’n specialist naast u. Ook is de kans groot dat er meer opleverpunten worden opgemerkt. 

Daarnaast is het wellicht nuttig ook een vertegenwoordiger van de aansprakelijke partijen te betrekken bij de oplevering. 

Ook mogelijk: een vooroplevering

Het is niet verplicht en heeft ook geen juridische status, maar het gebeurt wel vaak: een vooroplevering. Net als bij de oplevering loopt u tijdens de vooroplevering met de bouwer/restaurateur door het huis om tekortkomingen op te nemen. Deze gebreken worden in een vooropleverlijst genoteerd. De vooroplevering vindt meestal een of twee weken vóór de echte oplevering plaats. Het voordeel van een vooroplevering is dat tekortkomingen in een eerder stadium kunnen worden ontdekt en dus vóór de echte oplevering kunnen worden opgelost. Nadeel is dat het huis meestal nog niet helemaal klaar is, waardoor de controle vaak gebrekkig is. Daarnaast kan er verwarring ontstaan over de status van de vooroplevering. Weet in elk geval dat de vooroplevering géén juridische status heeft. U bent als eigenaar niet eens verplicht erbij aanwezig te zijn. Bent u er wel bij, teken dan niets. Dat gebeurt allemaal pas bij de officiële oplevering.

Meer- en minderwerklijst mee naar (voor)oplevering

Zowel naar de oplevering als naar de eventuele vooroplevering neemt u de, indien van toepassing, de meer- en minderwerklijst mee. En gaat er inderdaad een vooroplevering aan de oplevering vooraf, dan neemt u naar de oplevering ook de vooropleverlijst mee.

 

Dit onderdeel zal tijdens de pilot uitgebreid aan de orde komen.

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed